Euthanasie

0
1576
blog placeholder

Alle verantwoordelijkheid van de euthanasie ligt bij de uitvoerende arts en deze arts zal ook de consequenties moeten aanvaarden als de wetgever na schouwing tot de slotsom komt dat de euthanasie niet volgens deze richtlijnen is uitgevoerd. Dat betekent voor de arts dus gewoon de dreiging van een gevangenisstraf en in elk geval een rechtsgang bij elke afwijking in het voorgeschreven protocol.

Nu neem ik de vrijheid uit te gaan van een patiënt die wegens een voorschrijdende terminale ziekte zelf het verzoek tot euthanasie aan de arts heeft gedaan. Misschien na samenspraak met zijn familie en vrienden, misschien geheel privé. De arts zal echter hierin beslist niet direct hebben toegestemd. Het volgende zal zeker zijn gebeurd:

1. De arts zal de conditie van de patiënt nauwkeurig in ogenschouw nemen. Is de patiënt mentaal nog gezond en zoja, is zijn lichamelijke conditie zo slecht dat er geen enkele vooruitgang meer is te verwachten, niet in korte tijd en niet op de langere termijn en zijn er voor de patiënt geen gangbare medische wegen meer?

2. Als het nog niet is gebeurd zal de arts de patiënt verzoeken een euthanasieverzoek schriftelijk vast te leggen. Bij voorkeur via de bestaande formulieren van de N.V.V.E. waarin alle aspecten duidelijk worden genoemd en omschreven. Deze dienen te worden ondertekend door de patiënt met vermelding van de datum. Dit bevestigt de zorgvuldigheid die de arts moet betrachten.

3. Daarna zal de arts aan de hand van dit schriftelijk euthanasieverzoek een gesprek onder vier ogen met de patiënt voeren om er zeker van te zijn dat de patiënt het euthanasieverzoek uit vrije wil en zonder druk van buiten doet.
De arts zal de redenen willen weten waarom de patiënt een euthanasie wil laten uitvoeren.
De arts zal zeker willen zijn dat de patiënt begrijpt wat euthanasie precies is en wat dit inhoudt.
De patiënt zal diverse malen duidelijk moeten aangeven dat hij begrijpt wat er wordt besproken en wat het verzoek aan de arts precies inhoudt.
Vaak geeft de arts er ook de voorkeur aan daarna dit schriftelijke euthanasieverzoek door te nemen met de directe familie van de zieke op eenzelfde wijze als met de patiënt zodat het verzoek in alle openheid kan worden besproken.
In deze gesprekken en in het schriftelijke euthanasieverzoek is slecht sprake van de intentie en zeker niet van een vaststaande afspraak.

4. Daarna zullen er enige dagen bedenktijd worden afgesproken tussen de arts en de patiënt waarbij het de patiënt te allen tijde vrij staat het euthanasieverzoek te laten vervallen of uit te stellen.
5. Na de bedenktijd zal de arts nogmaals terugkomen op het euthanasieverzoek en nogmaals naar de redenen vragen voor het euthanasieverzoek. Als de arts vaststelt dat de patiënt nog steeds helder van geest is en met geldende redenen komt voor het euthanasieverzoek zal hij een collega-arts verzoeken een objectief gesprek onder vier ogen te voeren met de patiënt voor objectieve beoordeling van de geestelijke en lichamelijke conditie van de patiënt.

6. Alleen als deze arts ervan is overtuigt dat de patiënt helder van geest is en het euthanasieverzoek met geldende redenen kan ondersteunen, waarbij beide artsen tevens overeenstemming hebben over de te verwachte ziekteverloop is het pas mogelijk een eventueel euthanasietraject in te slaan.

7. Dit houdt in dat er een datum tussen arts en patiënt wordt afgesproken en de arts de benodigde medicatie zal aanvragen. Deze medicatie is tegenwoordig niet meer standaard in de huisapotheek van een arts aanwezig.

8. Tijdens deze wachttijd die enkele dagen kan duren, zal de arts regelmatig contact opnemen met de patiënt waarbij telkens navraag zal worden gedaan of de patiënt nog steeds achter het euthanasieverzoek staat. Er zal te allen tijde ruimte zijn dit verzoek te herroepen of om extra bedenktijd te vragen.

9. Uiteindelijk zal de dag daar zijn en zal de euthanasie worden uitgevoerd.

10. Na vaststelling van de dood is de uitvoerende arts verplicht zich te melden bij het Openbaar Ministerie welke een onderzoek zal starten naar de euthanasieprocedure. Als alle regels en protocollen zijn gevolgd door de arts zal er geen strafvervolging volgen.

En toch is er dan een pastoor in Liempde die zich de hoogmoed durft aan te meten om dit alles terzijde te schuiven en te wijzen op regels die zijn afgesproken om recht te hebben op een kerkelijke uitvaart. Mij doet dit pijn in het hart, want als zoveel mensen zich oprecht hebben ingezet om een lijdend mens terzijde te staan in een onvoorstelbare moeilijke tijd, wie is de pastoor dan om hier nog extra lijden aan toe te voegen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here