Energiecentra in het lichaam

0
1207
blog placeholder

Het lichaam als geheel

In de traditionele geneeskunde wordt het lichaam behandeld als een verzameling van cellen met elk een specifieke functie (organen, zenuwen, spieren, enz…). De onderdelen werken samen als een gesmeerde machine en beïnvloeden elkaars werking enkel op het vlak dat ze in elkaars “werkgebied” komen. Elke ziekte is te herleiden tot een onderdeel dat niet juist werkt. Door dit onderdeel te behandelen, geneest de persoon.

De alternatieve geneeskunde behandelt het lichaam als één geheel. De onderdelen hebben elk een eigen functie, maar hun invloed op elkaars werking is groot. Alles is één geheel. Ziekte is daarom niet te herleiden tot slechts één specifiek punt, maar manifesteert zich op verschillende plaatsen. Door het lichaam als één geheel te behandelen, geneest de persoon.

Vanuit het spiritualisme bekeken, is er iets mis gegaan tijdens de materialisatie: alles is energie en wordt door materialisatie tastbaar. Verkeerde gedachten(patronen) beïnvloeden het materialisatieproces negatief en veroorzaken ziekte.  Ziekte kan genezen worden door deze gedachten om te buigen tot positieve gedachten (en zo een positieve invloed uit te oefenen op het lichaam) of door de energetische balans van de persoon te stabiliseren.  Dit stabiliseren kan onder andere door medicatie, voeding, massage, affirmaties en meditatie.

Energiecentra

Er zijn verschillende energiecentra in het lichaam die de energiestroom regelen.  De belangrijkste (7) energiecentra bevinden zich langs de ruggegraat en op het hoofd (middellijn van het lichaam).  Deze centra worden vaak Chakra genoemd. Chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel. Dit wijst op activiteit (ronddraaien van energie) in de centra. In ideale omstandigheden zijn de energiecentra open en laten ze de energie vrij rondstromen.  Toch kan het gebeuren dat het energiecentrum gesloten is en zo de energiestroom blokkeert (onderactief) of juist teveel energie tot zich trekt (overactief). Door het energiecentrum te openen, wordt de energiestroom bevordert en geneest de persoon. Dit openen kan op verschillende manieren, maar affirmaties, meditatie en massages het meest worden toegepast.

De 7 energiecentra hebben elk een functie. Hieronder een samenvatting:
Wortelchakra (stuitchakra): dit centrum bevindt zich onderaan de ruggegraat.  Dit centrum vertelt hoe we in de wereld staan en hoe verbonden we zijn met de aarde. Een persoon met een open wortelchakra staat stevig in de wereld (voelt zich veilig) en is geaard (verbonden met de aarde).Sacraalchakra: dit centrum bevindt zich tussen het schaambeen en de navel.  Het vertelt hoe we ons voelen. Het is het centrum van onze emoties en onze seksualiteit. Een persoon met een open sacraalchakra is zich bewust van zijn emoties en is niet bang voor intimiteit.Zonnevlecht: dit centrum bevindt zich op de plexus solaris (midden tussen navel en onderste ribben).  Het vertelt hoe we ons voelen in een groep en hoe we omgaan met macht. Een persoon met een open derde chakra voelt zich goed in een groep en heeft controle over zichzelf en de situatie. Er is geen sprake van machtsmisbruik of zich laten misbruiken. Hij kan ook goed ondernemen en projecten afwerken.Hartchakra: dit centrum bevindt zich onder het borstbeen. Het heeft te maken met liefde en affectie. Een persoon met een open hartchakra komt vriendelijk over, houdt van zichzelf en voelt mee met anderen. De relaties zijn in evenwicht.
Keelchakra: dit centrum bevindt zich ter hoogte van de keel. Het vertelt hoe de persoon zich uitdrukt tegenover anderen. Een persoon met een open keelchakra kan zichzelf goed uiten en spreekt zonder een gesprek te domineren.Derde oog-chakra (voorhoofdschakra): dit centrum bevindt zich tussen de ogen op het voorhoofd (het derde oog) en heeft te maken met intuïtie. Het vertelt hoe goed de intuïtie ontwikkeld is. Een persoon met een open derde oog-chakra heeft een goed ontwikkeld intuïtie.Kruinchakra: dit centrum bevindt zich aan de bovenkant van het hoofd (de kruin). Het vertelt hoe we staan tegenover spiritualiteit. Een persoon met een open kruinchakra staat open voor de kosmische energie en kan losdenken van het individu.

Structuur van de energiecentra

De kosmische energie daalt in het lichaam via het zevende centrum
(kruinchakra). De aardse energie stijgt in het lichaam via het onderste
centrum (wortelchakra). Het harmonieus stromen van de energie brengt
gezondheid in het lichaam. Blokkades in de centra kunnen de
energiestroom blokkeren, waardoor de energie wordt doorgestuwd naar de
andere centra en hier een overactiviteit veroorzaakt.

De energiecentra zijn als het ware op elkaar gebouwd:  het eerste centrum (wortelchakra) is de basis waarop de andere centra steunen. Als deze niet stevig is, zullen de volgenden ook snel uit evenwicht geraken. Daarom is het belangrijk om te werken aan de lagere energiecentra alvorens zich te concentreren op de hogere centra die uit evenwicht zijn.

Helen

Het energetisch evenwicht in het lichaam kan op verschillende manieren hersteld worden. Er zijn vele wegen die naar hetzelfde doel leiden. Hierbij is het belangrijk dat de gekozen methode goed aanvoelt en vooruitgang oplevert.  De vooruitgang is soms moeilijk te merken omdat helen vaak emotionele pijn naar boven brengt.  Veel gebruikte methodes zijn:
therapeutische begeleiding: hierbij wordt de geest als het ware geherprogrammeerd: foutieve gedachten worden omgezet in positieve onder begeleiding van een therapeut. Ook in klassieke begeleiding wordt de methode van het herprogrammeren gebruikt (vb: NLP).massage: bij een massage worden de energiestroom in de centra en van/naar de centra beïnvloed door een masseur. Dit kan met edelstenen die overeenkomen met de chakra, warme stenen of gewoon met de handen.meditatie: in een hogere bewustzijnstoestand wordt de energiestroom hersteld door het stopzetten van negatieve gedachten en positieve energie toe te laten in het lichaam.affirmaties: het bewust herhalen van positieve gedachten buigt negatieve gedachten om.zintuiglijke waarneming: positieve zintuiglijke waarnemingen (muziek vooral) helpen negatieve gedachten tegenhouden en laten positieve energie toe in het lichaam.bewustwordingsoefeningen: dit zijn specifieke oefeningen, zoals bijvoorbeeld aardingsoefeningen, die zich richten op een bepaald energiecentrum. Deze kan je over het algemeen zonder begeleiding.Energiecentra in de wetenschap

De theorie rond energiecentra is door de eeuwen heen op
verschillende plaatsen op de aarde onstaan (met kleine verschillen).  In het verleden zijn er verschillende (Westerse) wetenschappelijke onderzoeken geweest om het bestaan te ontkrachten of te bewijzen. De resultaten zijn sterk verschillend afhankelijk van de gebruikte methoden en de onderzoekers. Veel wetenschappers geloven niet in het bestaraan van energiecentra in het lichaam, terwijl anderen dit toeschrijven aan een overgevoeligheid van het zenuwstelsel op bepaalde plaatsen die overeenkomen met de chakra’s. 

Tot slot

Raadpleeg bij medische klachten altijd een dokter. Ga zelf niet experimenteren. Een ideale begeleiding bij ziekte is een benadering van het lichaam als geheel. Als echter de eenheid van het lichaam ernstig gestoord wordt door de ziekte, is het belangrijk de ziekte eerst te behandelen en dan pas het lichaam als geheel te helen. Een ernstig ziek lichaam zal alle energie zoveel mogelijk herleiden naar het zieke lichaamsdeel waardoor het moeilijk is om het lichaam als geheel te benaderen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here