Dyslexie is in de mode?

0
1026
blog placeholder

Je komt het vaak tegen: fouten in de spelling
van woorden. Als dit veel voorkomt, zegt men al gauw: “oh ze zal wel
dyslectisch zijn!” Maar is dit ook wel echt zo? Hebben kinderen (of
volwassenen) met lees- en/of spellingsproblemen altijd dyslexie. In dit artikel
wordt onder andere besproken of dyslexie daadwerkelijk een modeverschijnsel is.

            Allereerst
iets over de stoornis dyslexie. Dyslexie is een hardnekkige stoornis in het
lezen en spellen die onafhankelijk is van de intelligentie. Dyslexie heeft een
erfelijke factor, wanneer 1 of beide ouders dyslexie hebben, is de kans groot
dat het kind ook dyslexie heeft. Later in dit artikel gaan we in op de factoren
die dit kunnen beïnvloeden, zoals voorlezen op jonge leeftijd. Zoals gezegd is
dyslexie een hardnekkige stoornis, dit betekend dat het niet “overgaat” wanneer
het training plaats vindt. Een persoon zal moeite blijven houden met het
spellen en lezen. Wel kan door training het leesbegrip beter worden.

            Om
iemand (of jezelf) te mogen bestempelen als ‘dyslectisch’, dan moeten hiervoor
een aantal onderzoeken zijn uitgevoerd. Dit gebeurd door een universitair
opgeleide orthopedagoog. Vaak wordt er op school gedacht aan dyslexie en wordt
een kind doorgestuurd. Bij de orthopedagoog zal een kind die getest wordt op
dyslexie, een aantal testen zoals dictees met bestaande en niet bestaande
woorden, moeten uitvoeren. Aan de hand hiervan is nog niet te zeggen of het
kind daadwerkelijk dyslexie heeft. Hiervoor moet minimaal 6 maanden remedial
teaching/training zijn geweest. Dit is er onder andere voor om te concluderen
dat het niet beter wordt na training. Zou het spellen en lezen wel beter worden
na deze training dan kunnen er andere oorzaken zijn van de lees- en
spellingsproblemen.

            Andere
lees- en spellingsproblemen kunnen zijn dat het kind een achterstand heeft
opgelopen in het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld zijn door uitval van school
door ziekte, slecht lees- en spellingsonderwijs. Het kind ondervindt hierdoor
problemen, maar dit is niet te weiden aan dyslexie. Een andere oorzaak kan zijn
het geheugen en de intelligentie. Kinderen met een laag IQ hebben meer moeite
om te onthouden en dus ook meer moeite met het onthouden van woordbeelden en
spellingsregels en alles wat hierbij hoort. Dit leid ook tot problemen in de
spelling en het lezen. Veel mensen die niet gespecialiseerd zijn, zien deze
problemen als ‘dyslexie’, zijn zien immers fouten in spellen en lezen. Dit is
voor veel mensen de definitie van dyslexie. Zo komen veel mensen ook weer tot
de conclusie dat ‘dyslexie toch wel erg vaak voorkomt’.     Uit onderzoeken blijkt dat dyslexie geen modeverschijnsel is.
Allereerst omdat bij veel mensen de definities van dyslexie niet duidelijk is
en dus veel andere problemen in de volksmond genoemd worden als dyslexie. Ga je
precies kijken naar hoeveel dyslexieverklaringen er zijn afgegeven, dan blijken
dit er een stuk minder te zijn. Een andere verklaring waarom dyslexie geen
modeverschijnsel is, is dat het vroeger ook voorkwam. Er is echter sinds een
aantal jaar pas echte procedures waarmee beoordeeld kan worden of iemand
dyslexie heeft. Daarom is het niet goed te bepalen of dyslexie nu meer voorkomt
dan vroeger, vroeger wat het niet eens te testen.

            Veel
kinderen hebben al op jonge leeftijd een interesse in boeken. Al vanaf jongs af
aan worden veel kinderen voor gelezen door hun ouders. Het blijkt uit onderzoek
dat regelmatig voorlezen (4 a 5 keer in de week) invloed heeft op het leren
lezen op latere leeftijd (groep 3) en het begrijpend lezen (vanaf groep 5/6). Dit
betekend ook dat wanneer je een kind die dyslectisch is vanaf hele jonge
leeftijd voorleest, minder ‘last’ zal hebben van de dyslexie. Het ontwikkeld
dan een minder zware vorm. Dit bewijst dat de omgeving ook invloed heeft op de
ontwikkeling van dyslexie en dus niet alleen de genen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here