De WOZ waarde

0
1304
blog placeholder

De gemeenten sturen rond deze tijd de WOZ beschikkingen weer rond. Voor welke heffingen wordt de WOZ waarde gebruikt, wat houdt het in en wanneer is het lonend om een bezwaarschrift in te dienen?

 

Wat is de WOZ waarde?

 

WOZ betekent Waardering Onroerende Zaken.

Onroerende zaken zijn: De grond en de daarop staande duurzame bouwwerken.

Dit zijn: bouwpercelen, pand in aanbouw, woning, winkel, kantoor, garage of andere bedrijfspanden.

Als inwoner van een gemeente maakt u gebruik van de voorzieningen van die gemeente.

Die voorzieningen zijn bijv. onderwijs, verkeer en vervoer, cultuur, sport, openbaar groen, openbare verlichting, afvalinzameling enz. Deze voorzieningen kosten geld. Een deel hiervan wordt betaald door de overheid en een deel komt voor rekening van de inwoners en ondernemers. De WOZ waarde wordt gebruikt als uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de aanslag. De belastingen waarvoor de WOZ waarde als uitgangspunt wordt gebruikt zijn:

 

De inkomstenbelasting:

 

Dit is de bijtelling van het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is ontstaan doordat iemand heeft bedacht dat de eigenaar van een woning deze zou kunnen verhuren en zo inkomsten zou kunnen genereren.

Om het eigenwoningforfait te berekenen wordt de WOZ waarde genomen en vermenigvuldigd met een vast percentage. Dit bedrag moet bij het inkomen worden opgeteld en daar moet belasting over worden betaald.

 

De onroerende zaakbelasting:

 

De ozb is een belasting voor gebruikers en eigenaren van onroerende zaken. De gebruikersbelasting voor woningen is vervallen voor niet-woningen bestaat deze belasting nog wel. Voor bijv. woon/werk panden (boerderij) wordt de aanslag alleen opgelegd voor het niet-woninggedeelte.

Om de hoogte van de heffing te berekenen neem je de WOZ waarde die je deelt door 2.500,00 euro. Het bedrag wordt naar beneden afgerond op hele getallen. Daarna vermenigvuldig je dit met het door de gemeente vastgestelde tarief. Deze tarieven kunnen per gemeente verschillend zijn.

 

De watersysteemheffing:

 

De bewoner van een pand waarvan het afvalwater direct of indirect op de riolering wordt afgevoerd betaalt deze heffing. Deze inkomsten worden gebruikt voor het onderhoud, beheer en vervanging van het rioolstelsel.

 

 

Taxatie

 

Sinds 1 januari 2007 wordt de WOZ waarde van de woning elk jaar opnieuw vastgesteld.

De waarde van de woning wordt bepaald naar de toestand van de woning op 1 januari van het lopende jaar en naar het waardeniveau van 1 januari van het voorgaande jaar. (waardepeildatum) Dat de waarde van de woning in dat jaar is gedaald of gestegen heeft geen invloed op de WOZ waarde. Is er echter een verbouwing gerealiseerd dan wordt deze wel meegerekend.

 

Bezwaar indienen:

 

Als u het niet eens bent met de aanslag die de gemeente heeft opgelegd dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de datum van de aanslag gebeuren.

Het is beter om een bezwaarschrift aangetekend te versturen. Stuur ook een kopie van de ozb aanslag mee.

In het bezwaarschrift kunt u aangeven waarom de WOZ waarde lager zou moeten zijn. De waarde wordt alleen verlaagd wanneer de wettelijke marge wordt overschreden. De hoogte van de marge hangt af van de WOZ waarde. Deze ligt tussen de twee en vijf procent en er gelden minimum bedragen.

 

Proforma bezwaarschrift

 

Als u binnen zes weken nog niet voldoende informatie hebt verzameld om het bezwaarschrift te motiveren dan kunt u een proformabezwaarschrift indienen. Hiermee laat u de gemeente weten dat u het niet eens bent met de WOZ waarde en dat u later een goed gemotiveerd bezwaarschrift indient.

 

Verschillende argumenten voor verlaging van de WOZ waarde zijn:

–          Vergelijken van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Deze zijn op te vragen bij het kadaster. (tegen betaling)

–          De woning kan in waarde zijn gedaald door: geluidsoverlast

                                                                              Een veranderde woonomgeving

                                                                              Een slecht onderhouden woning

 

Reactie gemeente:

De gemeente moet voor het einde van het lopende jaar reageren.

Op bezwaarschriften die na 1 oktober worden ingediend moet de gemeente binnen 13 weken reageren. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd.

Als de gemeente niet op tijd reageert dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

De gemeente kan het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaren.

 

Wijst de gemeente het bezwaar af dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De gemeente geeft aan welke rechtbank dat is.

Als het beroep wordt afgewezen dan is er nog een mogelijkheid om naar het Gerechtshof te gaan. Als dat niets oplevert is de laatste mogelijkheid om incassatie te gaan bij de Hoge Raad. Hier wordt alleen beoordeeld of de procedure eerlijk is verlopen. Bij ongeveer de helft van de ingediende bezwaarschriften krijgt de woningbezitter gelijk. Het is dus in veel gevallen de moeite waard om bezwaar in te dienen.

                                                      

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here