De voor- en nadelen van de Nederlandse rechtspraak ten opzichte van lekenrechtspraak

0
2400
blog placeholder

 

Een voordeel van het op juridisch gebied is dat de professionele rechters niet snel juridische fouten zullen maken. Natuurlijk zullen er, onafhankelijk van welk rechtssysteem men heeft, altijd fouten worden gemaakt. Fouten in de rechtspraak zijn nooit helemaal te voorkomen. Ook kunnen professionele rechters zich goed inwerken in een dossier. Tijdens de zittingen weten ze precies waar ze op moeten letten. Ze weten goed onderscheid te maken tussen wat relevant en irrelevant is en luisteren goed naar beide partijen. Daarbij kunnen allerlei emoties een rol spelen. De rechter weet precies hoe hij op een juiste manier deze emoties in zijn oordeel moet betrekken. Een nadeel op juridisch gebied is dat rechters een zekere afstand tot heel veel zaken hebben. Zij opereren vanuit een ivoren toren. Om dat tegen te gaan moeten zij weten hoe de samenleving in elkaar zit. Zo zijn er bijvoorbeeld rechters die niet weten wat een strippenkaart is. Dat kan natuurlijk niet.

Een voordeel op economisch gebied is dat de Nederlandse rechtspraak zeer efficiënt is. Het meeste onderzoek wordt namelijk al voor de zitting gedaan. De politie verhoort in het vooronderzoek de getuigen. Deze getuigenverklaringen komen allemaal in het dossier. Tijdens de zitting hoeven de getuigen niet nog een keer gehoord te worden. Alleen de belangrijkste punten worden voorgelezen om te kijken of alles klopt. Daarnaast is de Nederlandse rechtspraak in vergelijking met lekenrechtspraak veel goedkoper. Dit komt doordat niet alles meer op de zitting besproken hoeft te worden. De Nederlandse rechters kunnen een zaak sneller behandelen. Een nadeel op economisch gebied is dat de rechtbank geld krijgt van de Raad voor de Rechtspraak voor het aantal zaken dat ze afdoen. Dit is niet zo’n goed systeem omdat het tot gevolg kan hebben dat het wel heel erg snel moet. Daarnaast is de toegankelijkheid en begrijpelijkheid voor de burgers niet erg groot. Dit komt doordat de rechtspraak professioneel en efficiënt is.

Een nadeel op democratisch gebied is dat rechters niet worden gekozen, maar door de Kroon worden benoemd. De organisatie die rechters selecteert bestaat niet alleen uit rechters maar ook uit andere personen. Dat kunnen vertegenwoordigers zijn van maatschappelijke organisaties. Op die manier probeert men de invloed van de samenleving bij de selectie van leden van de rechterlijke macht te vergroten. Ook opereren de rechters vanuit een ivoren toren. De rechters moeten wel weten hoe de samenleving in elkaar zit. Een voordeel op democratisch gebied is er niet.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here