De Bijbel; God spreekt tot mensen

0
1140
blog placeholder

De Bijbel is het Woord van God. Het laat zien wie God is. De Bijbel is geïnspireerd. De Bijbel werd door gewone mensen geschreven en ook de varhalen gaan over gewone mensen. Toch is er een grote Auteur. Want alles in de bijbel draait om God en Zijn liefde voor mensen. Hij is dan ook in staat om Zijn Woord in stand te houden en er over te waken. Ondanks alle inspanningen van mensen om het tot een gewoon boek te maken, woorden en betekenissen te veranderen of weg te halen. Als je de Bijbel leest en het ene deel vergelijkt met het andere deel van de Bijbel, dan kom je er al snel achter, dat de bijbel geen woorden zijn van de wijsheid van mensen. De schrijvers van de Bijbel adviseren dan ook om Schrift met Schrijft te vergelijken. 1 Korinthe 2 vers 12 en 13:

 12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 13 Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.

Hebreeën 1 vers 1 en 2:

1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.

Johannes 12 vers 49 en  50: waar jezus zegt:

49 Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. 50 Ik weet, dat Zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de vader het Mij  verteld heeft.

God heeft op verschillende manieren gesproken:

Hij heeft zelf tot mensen gesproken.
Hij heeft door profeten gesproken.
Hij heeft door Zijn Zoon Jezus Christus gesproken.
Aan mensen, die Jezus hebben meegemaakt en de woorden hebben opgeschreven.
Door openbaring van de heilige Geest.
Door visioenen aan Johannes.

Alle Bijbelboeken (de Schrift) zijn voor mensen om er van te leren, om veranderd te worden en je leven te verbeteren, 2 Timotheüs 3 vers 16: 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Het is niet nodig om een Griekse of Hebreeuwse geleerde te zijn om de Bijbel te kunnen lezen en God te leren kennen: 1 Korinthe 1 vers 26 tot 28: 26 Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 

De Bijbel is Gods Woord en door het lezen van de Bijbel leer je niet alleen God kennen, maar ook jezelf.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here