De Bijbel, beschrijving van de Schepping

0
892
blog placeholder

Als je het Bijbelboek Genesis leest dan kom je tot de conclusie, dat God de aarde met alle levensvormen, geschapen heeft in 6 dagen. Bereken je vervolgens de genealogie van de eerste mens Adam tot Jezus, dan kun je eenvoudig berekenen hoe oud de aarde is.Volgens deze telling is de aarde en het universum 6000 jaar oud. De taal van de Bijbel is heel duidelijk over de leeftijd van de aarde. Hoewel God zelf geen tijd nodig heeft, heeft hij de tijd, uren, dag en nacht, weken, jaren en alle herhalende ritmes voor de mens gemaakt. De beschrijving van de schepping laat dat ook duidelijk zien. De lengte van een scheppingsdag wordt beschreven als een dag van 24 uur. Elke scheppingsdag eindigt met de woorden: Toen was het avond geweest en het was morgen geweest.
Op de eerste dag benoemt God het licht dag en de duisternis nacht. Ook dat wijst naar een dag van 24 uur. Genesis 1 vers 5: God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.

Bij de beschrijving van de schepping van planten en dieren blijkt,dat God niet het ene soort uit het andere liet ontstaan, maar dat Hij de planten en dieren apart schiep. Genesis 1 vers 20 – 25; …en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. …vee en kruipend gedierte en wild gedierte, naar zijn aard…

Ook bij christenen is er verschil van opvatting over de duur van de schepping en de ouderdom van de aarde. In dit artikel beperk ik me zoveel mogelijk tot wat de Bijbel zegt. Er is namelijk nog een twistpunt als het gaat over de ouderdom van de aarde. En dat is de wereldwijde zondvloed in de dagen van Noach. Volgens Genesis 6 – 9 is er een wereldwijde en allesverwoestende overstroming geweest, die verantwoordelijk is geweest voor de enorme verschuivingen van de aardlagen en de reden, dat men fossielen vindt op de meest onverwachte plaatsen. Genesis 7 vers 11 – 12: …op die dag braken alle kolken der waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend en de slagregen was 40 dagen en 40 nachten over de aarde. Hoewel er mensen zijn, die deze delen interpreteren als een plaatselijke overstroming wordt er in de tekst duidelijk gezegd, dat alle bergen onder water stonden. Genesis 7 vers 19 – 20; En de wateren namen geweldig sterk toe over de aarde,  en alle hoge bergen on de de ganse hemel werden overdekt. Vijftien el ( 7,5 m) daarboven stegen de wateren, en de bergen werden overdekt.

De geschiedenis van de aarde en de ontwikkeling van levende wezens kan volgens mij niet goed geïnterpreteerd worden zonder besef van bovennatuurlijke interventie. De evolutietheorie is grotendeels gebaseerd op een ontstaan van leven en ontwikkeling van alles zonder God. Al is er ook een deel van de christenen, die gelooft in ‘intelligence design’. Bewijzen? Nee, dat kan ik niet. Maar geloven in een Schepper doe ik wel.

Psalm 8 vers 4 -5; Aanschouw ik Uw hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;
wat is de mens, dat Gij hem gedenkt? en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?

http://www.youtube.com/watch?v=i6efxaviopI

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here