Angst voor nieuwe dingen

0
903
blog placeholder

Jozef was op een bijzondere manier in Egypte terecht gekomen en later haalt hij zijn familie ook naar Egypte.
Toe Jozef stierf bleef zijn familie in Egypte wonen. Dit verhaal kun je lezen in het Bijbelboek Exodus 1: 1 Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen met hem, Jakob, naar Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin: 2 Ruben, Simeon, Levi, Juda, 3 Issachar, Zebulon, Benjamin, 4 Dan, Naftali, Gad en Aser. 5 Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen zeventig personen die rechtstreeks van Jakob afstamden. 6 Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven, 7 maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten.
Naarmate de jaren verstreken vestigde het volk zich in Egypte, maar er kwam een tijd, dat een nieuwe farao aan de macht kwam, die niet wist, wat Jozef voor het Egyptische volk gedaan had. Hij zag hoe groot en sterk dat volk werd en werd bang, dat hij zijn macht zou verliezen. Daarom zogde hij er voor, dat het Joodse volk tot slaven gemaakt werd. Voor het Joodse volk werden de tijden slechter. De Farao wilde, dat het volk niet meer zou groeien en eiste, dat alle jongetjes bij de geboorte gedood zouden worden. In die tijd werd Mozes geboren en op een wonderlijke manier gered uit het water. Hij brengt zijn jeugd door op het paleis van de Farao. Toch is hij al 80 jaar als het volk eindelijk gered zal worden van de slavernij.
Zelfs midden in de nieuwe, maar ongewenste situatie had God alles in Zijn hand. Hij gebruikte de omstandigheden om het Joodse volk te leiden naar bevrijding.
Uiteindelijk konden ze terugkeren naar het Beloofde land. Het land, dat God beloofd had aan hun voorvader Abraham.
Wanneer in ons leven dingen veranderen en de situatie erger lijkt te worden in plaats van beter, hebben we reden tot zorg. Maar het is ook een reden om hoop te hebben, omdat God alles in Zijn hand houdt. Hij kan nieuwe en moeilijke situaties leiden tot iets goeds.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here