Het beste grasmengsel voor dijken en bermen

0
1004
dijk in nederland

De dijken in ons land moeten het hele jaar door in topconditie zijn. Rijkswaterstaat en de gezamenlijke waterschappen voeren verschillende projecten uit die onze waterveiligheid waarborgen. Deze projecten vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), zonder dijken zou 60% van Nederland snel onder water staan. Verschillende grasmengsels zijn aangepast op de uiteenlopende omstandigheden van onze dijken en bermen. 

Sneller, beter en efficiënter

Sinds 2017 bestaan er strenge veiligheidsnormen voor de dijken. De dijkversterking gaat steeds door. In Nederland wordt 1500 kilometer dijk aangepakt. Het nieuwe inzicht in dijkversterking van de Nederlandse dijken is dat het sneller, beter en efficiënter moet plaatsvinden. Nederland heeft hiervoor 12,4 miljard euro beschikbaar. Zodra de dijken versterkt en in topconditie zijn, moeten ze ook zo blijven. Dat doen we onder andere met het juiste grasmengsel.

Snelle vestiging

Een snelle vestiging van de grassoort is daarom één van de belangrijkste eigenschappen waar het grasmengsel aan moet voldoen. Ook winterhard zijn en een sterke en dichte zode zijn significante details. Het is niet alleen slechts een mooie aanblik van onze dijken en bermen waar het omgaat, maar zeker ook om de kwaliteit van het gras. Hoe staat het met het onderhoud van het gras? Zo weinig mogelijk onderhoud wil de terreinbeheerder en de eigenaar van het groen. Het grasmengsel D2 speciaal voor dijken vraagt minimale bemesting en slechts een paar keer per jaar kort maaien is voldoende. De samenstelling van D2:

 • Engels raaigras 10%
 • Veldbeemdgras 30%
 • Roodzwenk fijn 30%
 • Roodzwenk fors 30%

Het zaaiadvies hiervan is 100 tot 150 kg/ha.

De berm en het zoutprobleem

In de maanden waarin men veel zout strooit, wilt u ook dat het gras mooi en dik blijft. Hiervoor gebruikt u een grasmengsel met een hoge zouttolerantie en als hoofdcomponent Roodzwenkgras. Dit bermmengsel is goed vorstbestendig en heeft een uitstekende zouttolerantie. Door de trage groei hoeft het niet regelmatig gemaaid te worden. De samenstelling van bermmengsel Bermo 3:

 • Roodzwenk fors 50%
 • Roodzwenk fijn 25%
 • Roodzwenk gewoon 20%
 • Struisgras 5%

Niet alleen 1500 kilometer dijk maar ook bermen en taluds hebben een sterke en dichte graszode nodig. Een grassoort dat goed bestand is tegen erosie en in veel gevallen platrijden. We spreken in Nederland over 50.000 hectare! Vlakke en schuin aflopende gedeelten op dijken en naast wegen. Trage groei is hier belangrijk. Steeds sterker in belangstelling is de ontwikkeling van de natuur. Men houdt niet alleen rekening met de functionaliteit van het gas op een bepaalde plaats, maar ook met de natuurlijke omgeving. Zo kunt u nu graszaad combineren met diverse veldbloemenmengsels. Maak van de berm een ideale voedselbron voor veel soorten insecten die ook nog eens nuttig zijn. Met Staygreen 1 zorgt u voor een groene begroeiing van de berm, het hele jaar door en u doorbreekt de eentonigheid voor de weggebruiker. Dit gras- en kruidenmengsel wordt niet hoger dan 30 cm. De samenstelling van Staygreen1:

 • Roodzwenk
 • Struisgras
 • Rode klaver
 • Rolklaver
 • Witte klaver
 • Smalle weegbree
 • Muskuskaasjeskruid
 • Margriet
 • Hazenpootje
 • Gewone brunel
 • Duizendblad

Met elkaar zorgen we voor sterke dijken, onderhoudsarme bermen en een fijne natuurlijke omgeving. Voor mens en dier.