Wat zijn aardstralen?

0
1594
blog placeholder

Aardstralen is de populaire verzamelnaam voor allerlei soorten van straling die ons omringen. Geopathische straling wil zeggen dat de betreffende energieen afkomstig zijn, echte “aardstralen” dus. Dat kunnen de lijnen in het grid van het magnetisch veld van de aarde zijn, zoals Leylijnen, maar ook stoorvelden die ontstaan door ondergrondse wateraders en breuklijnen in de aarde. Er zijn behalve echte aardstralen nog veel meer soorten, zoals kosmische straling, bijvoorbeeld door het magnetische veld van de zon. En in toenemende mate ook de door draadloze producten veroorzaakte straling. Elektrosmog is een beetje vreemde benaming voor de straling die afkomstig is van elektronische en elektrische apparatuur, waar iedereen in huis mee te maken heeft. Het is geen smog in de zin van schadelijke stoffen in de lucht, maar een vorm van straling die niet uit de natuur komt. De grootse bron van dit soort straling is overigens niet je mobiele telefoon maar je vaste telefoon, die via het DECT-systeem communiceert met het basisstation. Andere bronnen van “elektrosmog” zijn GSM – en UMTS-masten en in mindere mate de toestellen die deze straling ontvangen, ouderwetse beeldbuizen van de TV en computer en draadloze verbindingen in het algemeen, zoals draadloos internet en bluetooth. Maar ook halogeenlampen, stekkers en elektrische wekkerradio’s dragen hun steentje bij. Terwijl natuurlijke straling soms ook positief kan werken op levende wezens, als je op de goede plek zit, is dat bij deze soort straling nooit het geval.

Hoe schadelijk zijn aardstralen?

Of straling schadelijk is, ligt aan een aantal factoren. Om te beginnen zijn niet alle soorten straling verzwakkend, er zijn ook juist krachtpunten in het netwerk dat de aarde omvat. In vroeger tijden was men bekend met het verschijnsel van aardstralen en liet men zich er door leiden bij de keuze van de plek om een boerderij te bouwen of een stad te vestigen. Met name kerken en kathedralen werden geplaatst op plekken die een krachtige positieve energie bevatten.

Daarbij is niet ieder mens even gevoelig voor eventuele verzwakkende straling. Om deze reden wordt het bestaan van geopathische straling vanuit wetenschappelijke vaak betwijfeld en eventuele klachten die erdoor veroorzaakt dan wel verslechterd worden, worden afgewimpeld als psychosomatisch. Toch zijn er ook mensen serieus bezig om het fenomeen te onderzoeken en er zijn ook wetenschappelijke manieren om straling te meten. Het is best lastig dat straling niet voor mensenogen zichtbaar is, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet bestaat. Straling is om ons heen, want anders zouden transistorradio´s, ouderwetse TV´s met een antenne en mobiele telefoons geen signalen kunnen ontvangen. Je kunt je dus voorstellen dat er meer dingen bestaan die we niet kunnen zien.

Wanneer kun je last hebben van aardstralen?

Een mens die verzwakt is door ziekte of problemen en daardoor niet goed in zijn of haar vel zit, is vatbaarder voor stralingen en stoorvelden dan mensen die niets mankeren en bruisen van energie. Omdat er in de woningbouw over het algemeen geen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van aardstralen, is de kans aanwezig dat een gevoelig persoon op een storingshaard woont. Vanwege het taboe, of vermeende onwetenschappelijkheid, van aardstralen kan het soms jaren duren voordat het verband wordt gelegd tussen de hardnekkige gezondheidsklachten en de woonomgeving, met name de plaatsing van het bed. Die gezondheidsklachten kunnen alle mogelijke vormen aannemen zoals hoofdpijn, vermoeidheid, hyperactiviteit, etc. Meestal is de straling niet echt de oorzaak maar een persoon met een toch al niet zo´n sterk gestel, kan met een verslechtering te maken krijgen. Met onderzoeksmethoden als Bio-resonantie en Radionica kunnen artsen en therapeuten op de patient meten of er sprake is van een geopathische belasting, een negatieve invloed van stralingen op de persoon. Overigens kunnen behalve mensen, ook dieren last hebben van stoorvelden, met name als zij het grootste gedeelte van de dag op een beperkte ruimte leven. Een paard dat bijvoorbeeld 22 uur van de dag in een stal van zo´n drie bij drie meter staat, kan ernstige gezondheidsklachten krijgen als daar nu precies een stoorveld ligt. Met name paarden lijken erg gevoelig te zijn voor geopathie, nog gevoeliger dan mensen. Dat geldt ook voor honden, maar aangezien die meestal vrijer kunnen bewegen en zich, in tegenstelling tot mensen bewust zijn van straling, kunnen zij de schadelijke invloed vaak ontvluchten. Katten zoeken daarentegen de stralingsbronnen juist vaak op, blijkbaar kan het ze geen kwaad doen.

Kun je iets doen tegen aardstralen?

Er bestaan mensen en organisaties die zich toeleggen op het onschadelijk maken of neutraliseren van stralingen en stoorvelden. Zoals in alle beroepen zijn er goede en slechte uitvoerders en met name de slechten kunnen zodanige publiciteit opleveren dat het hele vakgebied een slechte naam krijgt, juist omdat het al om iets ongrijpbaar gaat.

Daarnaast bestaan er diverse manieren om te ontstoren en verdient het aanbeveling om je te verdiepen in de methode die wordt gebruikt. Simpel gezegd: wordt de schadelijke energie echt geneutraliseerd of wordt de ellende omgebogen naar het huis van de buren?

Veel mensen die zijn geholpen met het laten ontstoren van hun woning melden dat ze er baat bij hebben gehad. Datzelfde geldt voor manegehouders en boeren die hun stallen hebben laten ontstoren en merken dat de klachten van hun dieren verminderen of verdwijnen. Maar er zijn evengoed gevallen bekend waarin men helemaal niets merkte, en helaas zelfs gevallen van pure oplichterij. Het is dus belangrijk om hiervoor de juiste persoon of het juiste bedrijf uit te kiezen en kritisch te blijven. Als je denkt dat je misschien last hebt van geopathische belasting, wat vaak samen gaat met chronische gezondheidsklachten, dan kan het best eens de moeite waard zijn om je eens verder in deze materie te verdiepen. Als je onder behandeling bent voor chronische klachten en je reageert niet, vreemd of averechts op behandelingen dan kan dit duiden op geopathische belasting. In de ergste gevallen kan er zelfs sprake zijn van therapie-resistentie, dat wil zeggen dat je systeem dermate ontregeld is dat geen enkele therapie meer werkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here