Wat is de betekenis van de zondeval

0
1954
blog placeholder

De uitzetting uit het paradijs

Volgens christenen is de uitzetting uit het paradijs van Adam en Eva door god in het eerste boek van de bijbel bewijs voor de zondige natuur van de mens. Maar als je leest hoe de uitzetting tot stand is gekomen, dan moet je eigenlijk niet kijken naar de consequenties, maar naar de keuzes die gemaakt zijn. Het zijn niet de consequenties van ons gedrag en keuzes die bepalen of we zondigen, maar onze keuzes. Wat je duidelijk ziet aan het verhaal van de appel en de uitzetting is dat god niet blij is als mensen zich laten leiden door wat anderen hun toefluisteren.
☟ Index

De zondeval

Nadat de wereld geschapen is en ingericht zet god twee mensen op de planeet om te genieten van al het moois dat hij gemaakt heeft. Tussen al het moois heeft hij iets gezet waarvan hij zegt dat ze er niet van mogen eten, want dan zullen ze de dood moeten ervaren. Wat natuurlijk wat vreemd is. Want wat is het nut van iets maken waar je vervolgens niet aan mag komen.
☟ Index

Kennis

Maar wat nog vreemder is, is dat er een slang voorkomt die meent de mens te moeten manipuleren tot het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Overigens iets wat hem ook nog lukt, omdat de vrouw in het verhaal graag net zo wil zijn als god. Waarna de vrouw haar man ook nog weet over te halen tot het eten van de vrucht. De volgende vreemde situatie die dan ontstaat is dat kennis van goed en kwaad niets anders blijkt te zijn dan de wetenschap dat bloot rondlopen niet hoort. Wat is dat voor schitterende vrucht, die je inzicht geeft als je er van eet. In het onderwijs en het bedrijfsleven zouden ze een moord doen voor zulk eten. Moet je je voorstellen dat je iemand machinebankdraaier wilt maken en het enige wat je hoeft te doen is hem iets te eten te geven. Werkgevers zouden dat geweldig vinden. We zouden het onderwijs kunnen afschaffen. Een taal leren zou een karweitje van niks zijn. Eet deze vrucht en je spreekt Italiaans. Met je partner om leren gaan, hier eet deze druif en je bent de perfecte partner.

☟ Index

Goed en kwaad

Helaas blijkt er in de bijbel dus alleen maar één vrucht te bestaan die je gelijk aan god maakt door je het verschil tussen goed en kwaad te leren inzien. Het verschil tussen goed en kwaad blijkt echter niet veel meer in te houden dan het verschil weten tussen bloot en gekleed en je schamen voor je naaktheid. Vervolgens komt heel toevallig god langs die een praatje wil maken met Adam en Eva. Waarbij god dan ook nog eens moeite heeft om Adam en Eva te vinden, omdat ze zich voor hem verstoppen. Op dit moment is god overigens nog niet gepresenteerd als de alwetende grootheid die hij of zij in latere boeken van de bijbel wordt. Het enige wat wel duidelijk wordt, is dat god helemaal niet blij is als blijkt dat de mens de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad heeft gegeten. Hij is zelfs zo boos, dat hij de mens het paradijs uitzet en ze verplicht om te werken voor hun dagelijkse kost. Daarnaast belooft hij de vrouw dat ze pijn zal lijden tijdens het baren. Waarna hij de slang zijn poten ontneemt.
☟ Index

Een andere kijk

Nu kun je het verhaal van de zondeval letterlijk nemen. De mens heeft iets stouts gedaan heeft daardoor geleerd wat goed en kwaad is en wordt gestraft. Maar misschien moeten we dan nog eens naar het verhaal kijken. Wat er opvalt aan het verhaal is dat er een verbod is gezet op iets speciaals. Dat verbod lijkt eenvoudig te overtreden te zijn, want er is geen bewaking bij het verbodene. Dat noemen we ook wel de kat op het spek binnen. Zeg maar eens tegen je kind om van het fornuis af te blijven terwijl je er bezig bent. Het maakt je kind alleen maar nieuwsgieriger. Je kunt je dus afvragen of het niet juist gods bedoeling was dat we er van aten. Maar dat hij wilde dat het onze eigen keuze was en niet zijn keuze.

☟ Index

De verleiding

Wat vervolgens gebeurt, is dat een wezen uit de schepping de mens verleidt tot het eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Die verleiding blijkt niet zo moeilijk, want het enige wat de slang hoeft te zeggen is dat je net als god wordt. Blijkbaar zit er in de mens een behoefte om te zijn als zijn schepper. Want zonder die behoefte had Eva waarschijnlijk tegen de slang gezegd:
Ik heb geen honger en er is genoeg ander voedsel om te eten! Dus ik hoef niet van een verboden vrucht te eten.
Dat zou het einde van de discussie zijn geweest. Want welk ander argument zou de slang nog hebben kunnen inbrengen. Iets in de vorm van:
Maar als je van deze vrucht dan zul je nooit meer honger hebben.
Dat zou een argument zijn geweest om als eerste te gebruiken, niet nadat je al tegen iemand hebt gezegd:
Dan kun je hetzelfde zijn als god.
Daar kunnen andere argumenten niet tegenop. Kijk maar naar de wens van kinderen om net zo te zijn als hun ouders, volwassen.

☟ Index

Behoefte

Mensen bezitten dus de behoefte om net als god te zijn. Uit de eerste pagina’s van de bijbel is de enige behoefte die we van god kennen, de behoefte om te scheppen. Hierdoor worden ze manipuleerbaar voor anderen. Wat je dus eigenlijk kunt stellen is dat god boos op de mens is, niet omdat ze van de boom van de kennis van goed en kwaad hebben gegeten, maar dat ze zich hebben laten verleiden door hun behoefte. Want het is die behoefte die er toe heeft geleid dat ze de verboden vrucht hebben gegeten. Maar dan kun je je ook afvragen waarom god boos is op de mens. De mens is tenslotte een product van de scheppingsdrang van god, dat lijkt op god. Dus is het niet meer dan logisch dat de mens wil zijn als god en een middel dat die mogelijkheid schept zal aanpakken.

☟ Index

Gods woede

Je kunt je dus afvragen of god boos op ons is of boos op zichzelf. Of dat zijn woede gespeeld is, om zijn beslissing de mens uit het paradijs te zetten te rechtvaardigen. Wat overigens betekent dat de mens echt op god moet lijken, omdat de mens boosheid erkent als een reden om een beslissing te nemen.
☟ Index

Een andere laag

Nu kun je het verhaal ook nog op een andere manier bekijken. Niet vanuit wat er gedaan wordt en gebeurt, maar vanuit de keuzes die er worden gemaakt.

☟ Index

Keuzes

De slang kiest ervoor om de mens te verleiden tot het doen van iets wat niet mag. De mens kiest ervoor om te luisteren naar een externe bron zonder te kijken naar wat hij al weet. God kiest ervoor om de mens te bestraffen zonder te kijken naar het feit dat hij die mens zelf zo gemaakt heeft.

Op die manier lijkt het verhaal meer een beschrijving van hoe mensen in het dagelijks leven met elkaar omgaan, dan een beschrijving van hoe de mens de zonde heeft leren kennen. Blijkbaar is de mens gevoelig voor externe informatie, als die informatie een bepaalde behoefte bevredigt. Eigenlijk zoals we reclame geloven die ons vertelt dat een bepaald product onze status in de groep zal verhogen. Waarna we dat product gaan kopen. Terwijl we allemaal weten dat status niet samenhangt met wat je hebt, maar met wat je doet.

☟ Index

Inzicht

Wat het verhaal van de zondeval ons dan eigenlijk duidelijk maakt is dat we niet moeten luisteren naar externen, zonder ons bewust te zijn van onze behoeftes die worden aangesproken. Maar wat nog belangrijker is, is dat we niet naar anderen moeten luisteren zonder onze kennis te raadplegen. We moeten dus niet alleen vanuit onze emoties reageren, maar ook vanuit onze cognitieve vermogens. Waarbij we niet alleen de externe informatie moeten onderzoeken, maar ook onze emoties en behoeftes.

Je zou dus zelfs kunnen stellen dat god niet boos is op ons, omdat we van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad hebben gegeten. Maar dat hij boos is omdat we niet hebben nagedacht bij wat we deden.
☟ Index

Conclusie

Je kunt de uitzetting uit het paradijs op twee manieren lezen. De ene is dat de mens slachtoffer is van de slang en de man het slachtoffer is van de vrouw. Waarna god de mens veroordeelt tot leven buiten het paradijs. Maar als je iets verder kijkt en kijkt naar wat er allemaal gezegd wordt over behoeftes en klakkeloos luisteren, dan zie je iets anders. Het verlies van het paradijs is niet het gevolg van het eten van een verboden vrucht, maar het niet nadenken over de consequenties van je keuzes. Daarbij moet je niet alleen kijken naar de consequenties, maar ook naar je motivatie om dat wat anderen je te vertellen te geloven. Je moet dus jezelf onderzoeken als je externe informatie krijgt, waarbij je kijkt naar wat je al weet en wat je motiveert.
☟ Index

Extra

Index van koppen

De uitzetting uit het paradijs

De zondeval

Kennis

Goed en kwaad

Een andere kijk

De verleiding

Behoefte

Gods woede

Een andere laag

Keuzes

Inzicht

Conclusie

Extra

Index van koppen

Afbeeldingen

Afbeeldingen

Bijbel door Lillian Cameron
Paradijs door Voobie
Inzicht door Wonderlane

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here