Vrouwelijke en mannelijke energie

0
950
blog placeholder

Spiritualisme

In dit artikel vertrek ik vanuit het spiritualisme. Het spiritualisme is een religie dat vaak geënt is op een bestaande godsdienst. Een belangrijk kenmerk is dat de persoonlijke beleving van deze religie zeer verschillend kan zijn naargelang de basisgodsdienst. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen iemand met een Katholieke achtergrond en iemand met een Islamitische achtergrond: beiden beleven hun spiritualiteit binnen het kader van hun oorspronkelijke godsdienst. De oorspronkelijke godsdienst is de godsdienst dat men van thuis uit meekreeg of de heersende godsdienst in de (sub)cultuur.

Mannelijke en vrouwelijke energie

De kosmos bestaat uit energie. Wanneer energie materialiseert (lager trilt) ontstaat materie. De verschijningsvorm van de materie is afhankelijk van de energie. Vrouwelijke en mannelijke energie zijn verschillend, maar vullen elkaar aan.  Beide energiën zitten in alle materie in verschillende verhoudingen. Over het algemeen heeft een vrouw meer vrouwelijke energie dan mannelijke en een man meer mannelijke energie dan vrouwelijke, toch hoeft de verhouding niet altijd overeen te komen met het geslacht. Het kan ook gebeuren dat een bepaalde energie tijdelijk toeneemt door externe factoren en dan terug daalt tot de oorspronkelijke verhouding terug bereikt is.

Mannelijke energie

Mannelijke energie is gericht op materie. Deze energievorm beweegt zich verticaal, vertrekkende vanuit de aarde. Mannelijke energie wilt scheppen. Mensen met veel mannelijke energie hebben een grote scheppingsdrang: ze willen zoveel mogelijk ideeën omzetten in tastbare voorwerpen. Het centrum van mannelijke energie bevindt zich in het zwaartepunt van het lichaam in de onderbuik. In Oosterse filosofiën wordt dit centrum de “Hara” genoemd. Een verstoord evenwicht kan leiden tot passiviteit (niet meer willen scheppen) of een overactiviteit (te gedreven scheppen, vaak gecombineerd met agressie tegenover anderen of zichzelf).  Het evenwicht kan hersteld worden door meditatie of door te scheppen.

Meditatie

Het denken aan de “Hara” geeft extra energie. Hierbij richt je je gedachten op je onderbuik. Eventueel kan je je handen op je onderbuik leggen om je te helpen focussen. Voel de warmte in je onderbuik en hoe deze warmte zich verspreidt over je lichaam. Deze oefening kan je ook doen als je extra energie nodig hebt in een bepaalde situatie (sollicitatie, toespraken, …). Vertrek bij meditatie-oefeningen vanuit je onderbuik.

Scheppen

Scheppen is een belangrijk kenmerk van mannelijke energie. Deze energievorm leidt tot het omzetten van ideeën in tastbare voorwerpen. Dit kunnen eenvoudige voorwerpen zijn, maar ook complexe technische of bouwkundige objecten. Door ideeën om te zetten, kan je je mannelijke energie terug in balans brengen.  Zorg dat een idee volledig afgewerkt is voor je aan het volgende begint.

Vrouwelijke energie

Vrouwelijke energie is meer gericht op het energetische. Deze energievorm beweegt zich horizontaal. Relaties en contacten met andere wezens zijn zeer belangrijk.  De scheppingsdrang is dan ook gericht op het leven.  Het centrum van vrouwelijke energie bevindt zich niet in de “Hara”. Het richten op de “Hara” is dan ook schadelijk voor vrouwelijke energie en verstoort het evenwicht. Het centrum van vrouwelijke energie bevindt zich tussen de borsten, ongeveer ter hoogte van het hart.
 
Bij een verstoord evenwicht is er passiviteit (geen interesse meer in andere mensen of andere wezens) of een overactiviteit teveel inspanningen op het gebied van relaties en teveel interesse voor het energetische). Het evenwicht kan ook hersteld worden door meditatie en voor deze energievorm ook door contacten met andere levende wezens.  Scheppen (omzetten van ideeën naar tastbare voorwerpen) kan ook helpen, maar gebeurt anders dan bij mannelijke energie.  Waar het bij mannelijke energie voornamelijk om het bewerken van het aardse gaat, is het bij vrouwelijke energie vooral het omzetten van het energetische naar de tastbare wereld.  Deze scheppingsdrang is ook eerder symbolisch. Enkele voorbeelden zijn: schilderen en andere kunstvormen (emoties tastbaar maken), kledingstukken maken voor geliefden (relaties vertellen), koken, enz… .

Meditatie

Het denken aan het centrum van vrouwelijke energie activeert de vrouwelijke energie.  Je kan eventueel je handen op dit gebied leggen om je beter te focussen. Voel hoe de warmte zich verspreidt over je lichaam. Focus niet te lang op dit gebied, maar vertrek vanuit dit gebied bij meditatie-oefeningen. Wanneer je je onzeker voelt in een bepaalde situatie zoals bijvoorbeeld een discussie kan je deze oefening je helpen.

Contact

Contact met andere levende wezens brengt vrouwelijke energie in balans. Vooral contact met mensen is zeer belangrijk (relaties) bij deze energievorm. Zoek contact met andere mensen en een hobby dat het contact met het leven verhoogt (tuinieren of dierverzorging helpt ook).

Algemene oefening

Er zijn veel meditatie- en visualisatie-oefeningen die je oorspronkelijk energetisch evenwicht kunnen herstellen. Hieronder één voorbeeld.

Ga liggen in een rustige omgeving (binnen of buiten).Leg je handen op het centrum van je energie (onderbuik of tussen je borsten).Sluit je ogen.Word je bewust van je omgeving: luister, voel, ruik je omgeving zonder lang stil te staan bij de indrukken.Voel nu je handen.Voel nu het centrum van je energie en hoe de warmte van je handen erop.Voel de warmte in je lichaam verspreiden.Adem rustig in en uit door je neus.Open je ogen.Word je bewust van je omgeving.Ga zitten.Word je bewust van jezelf.Deze oefening kan ook met muziek.

Tot slot

Het kan gebeuren dat je energetisch evenwicht niet overeenkomt met je geslacht. Daarom verkiezen veel culturen ook  andere benamingen dan enkel mannelijk en vrouwelijk. Deze benamingen verwijzen naar het feit dat een bepaalde energievorm meer voorkomt bij een bepaald geslacht. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een man meer vrouwelijke energie heeft dan mannelijke en een vrouw meer mannelijke dan vrouwelijke. Mannen met meer vrouwelijke energie zullen beroepen en hobbies kiezen die overeenkomen met hun basisenergie, zoals bijvoorbeeld verzorgende beroepen of beroepen in de communicatiesector. Vrouwen met meer mannelijke energie zullen scheppende beroepen kiezen zoals architect of ingenieur. Het tegenwerken van het natuurlijk evenwicht door oefeningen te doen die passen bij je geslacht (en niet bij je
basisenergie) kan leiden tot gezondheidsproblemen.

Het focussen op lichaamsdelen wordt in Oosterse filosofiën en bij natuurvolkeren afgeraden. Een te sterke focus kan ervoor zorgen dat de energie wordt herleid naar dit lichaamsdeel. Daarom is het aan te raden om bij een meditatie- of visualisatie-oefening te vertrekken vanuit het energiecentrum en niet met de aandacht daar te blijven. Het lichaam is één geheel en moet ook zo benaderd worden.

In sommige culturen is het taboe dat een man een vrouw verzorgt.  De grote godsdiensten hebben hier een seksuele betekenis aan gegeven terwijl het oorspronkelijk omwille van energetische redenen was. Iemand met veel mannelijke energie die bijvoorbeeld een massage geeft aan een iemand met veel vrouwelijke energie kan het natuurlijk evenwicht verstoren door de mannelijke energie toe te laten nemen.  Omgekeerd kan iemand met veel vrouwelijke energie wel een massage geven aan anderen onafhankelijk van hun natuurlijk evenwicht: vrouwelijke energie werkt namelijk mannelijke energie niet tegen, maar kan het wel helpen stimuleren of temperen. Dit komt doordat vrouwelijke energie gericht is op het leven en contact maken en hierdoor de energie beter kan aanvoelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here