Vaccinatie Mexicaanse griep: ja of nee?

0
1064
blog placeholder

De Mexicaanse griep
In 2009 is in Mexico een nieuwe griep-variant opgedoken, in de volksmond aangeduid als de Mexicaanse griep. De Mexicaanse griep is een virus veroorzakende griep. Het virus zit in menselijke sappen zoals snot, speeksel en slijm. Hierdoor kan het virus makkelijk aan een ander gegeven worden, bijvoorbeeld via het hoesten of via de handen (geld). De geneeskundige praktijk kent het verschijnsel griep al decennia’s, denk bijvoorbeeld aan de Spaanse griep (1918) die wereldwijd rond de 40 miljoen slachtsoffers opeiste of de vogelgriep van een aantal jaar terug. De Mexicaanse griep behoort tot dezelfde familie als de jaarlijkse griep, het verschil is echter dat het een nieuw soort griep is. Juist omdat er weinig over te vinden valt, is het moeilijk een inschatting te geven over de zwaarte en de gevolgen van de griep. Wel is het zo dat de Mexicaanse griep, gezien de ontwikkeling van de griep in de maanden gevolgd na de bekendmaking ervan, gekwalificeerd wordt als mild. Men ging er van uit dat er een grootschalig panepidemie zou ontstaan, maar dat is tot op heden nog meegevallen. Tegen de Mexicaanse griep kan men vaccineren met een nieuw vaccin. In Nederland vinden de vaccinaties plaats in november en in december, want de vaccinatie bestaat uit 2 griepprikken. Dat de kwalificatie van de griep wordt aangeduid als mild, wil nog niet zeggen dat de griep risicoloos. Jaarlijks worden er groepen, de zogenaamde risico-groepen, gevaccineerd tegen de jaarlijkse griep. Hieruit vloeit voort dat zij dan ook gevaccineerd dienen te worden tegen de Mexicaanse griep.   

Wie kan zich laten vaccineren?
Net als bij de jaarlijkse griepprik wordt voor de Mexicaanse griep de risico-groepen opgeroepen om zich te laten vaccineren. De verklaring hiervoor is dat bij deze personen de reactie op een griep (in zijn algemeenheid, dus een jaarlijkse griep), waarschijnlijk door hun aandoening heviger zal zijn dan bij personen die niet in de risico-groepen vallen. Een voorbeeld is het lastig ademhalen door de griep, bijvoorbeeld doordat men de hele tijd moet hoesten. Vergelijk een persoon die geen astma heeft met een persoon die dat wel heeft, dan zult u zelf wel kunnen bedenken dat het ademhalen ontzettend bemoeilijkt wordt. Dit neemt niet weg dat de personen die niet tot een van de risico-groepen behoren ook hevig/ernstig kunnen reageren op een griep. Naast de risico-groepen worden er ook andere groepen personen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. De volgende groepen personen komen in aanmerking voor de vaccinatie van de Mexicaanse griep:

–          Personen met hart- en vaatziekten, met longziekten (astma), met diabetes/suikerziekte, met weinig weerstand (bijvoorbeeld door een andere ziekte);

–          Vrouwen die reeds 13 weken zwanger zijn

–          Personen die 60 jaar en ouder zijn

 

–          Kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar oud (tot en met 4 jaar)

–          Huisgenoten van kinderen tussen de 0 en 6 maanden

–          Personen die vaak in aanraking komen of die in aanraking kunnen komen met besmette personen of personen die een hoog risico kunnen lopen op besmetting (artsen, verzorgers, verpleegkundigen, etc.)

De eerst drie categoriën zijn de risico-groepen. Sinds maandag 9 november (2009) is een vierde groep personen, die in aanmerking komt voor een gratis vaccin tegen de Mexicaanse griep, toegevoegd: kinderen van tussen de zes maanden en de vijf jaar oud. De kinderen worden in tegenstelling tot de personen die tot de risico-groepen behoren, niet bij de huisarts maar bij de GGD – over een paar weken – gevaccineerd. Kinderen tussen de 0 en 6 maanden komen niet in aanmerkingen voor de prik, want er is niet genoeg onderzoek geweest naar de gevolgen van de prik voor deze groep kinderen. De huisgenoten van een kind die in deze groep valt (denk aan de ouders), kunnen zich wel laten inenten om zo te voorkomen dat het kind de griep krijgt.  
Aangezien niet bekend is wat voor gevolgen het vaccin heeft, omdat het een nieuw middel is, mogen bepaalde groepen zwangere vrouwen zich niet laten inenten. Het gaat om vrouwen die minder dan 13 weken zwanger zijn, vrouwen die niet weten of ze zwanger zijn en vrouwen die binnen twee maanden zwanger willen worden. Ook personen die allergisch zijn voor bepaalde bestanddelen in het middel, mogen zich waarschijnlijk niet laten inenten. U kunt het beste aan uw huisarts vragen of u in aanmerking kan komen voor een prik of niet, leg daarbij wel uw situatie uit zodat u een duidelijk antwoord kan krijgen. Dus vraag niet in zijn algemeenheid “Kom ik in aanmerking voor de vaccinatie?”, maar vraag wat specifieker “Zoals u weet ben ik onder meer allergisch voor …. mag ik dan alsnog gevaccineerd worden?”
De minister van Volksgezondheid, Ab Klink, heeft aangegeven dat indien de huisartsen  in strijd met de regels handelen (door bijvoorbeeld kinderen nu al zelf te vaccineren) dat zij tuchtrechtelijk kunnen worden aangesproken. De groepen door de overheid aangegeven (worden gratis gevaccineerd. Indien uzelf niet tot de risico-groepen behoort en u ook gevaccineerd wil worden, dan kunt u hierom verzoeken bij de huisarts. De vaccinatie kost u in dat geval wel geld.
Komt u in aanmerking voor de prik, maar voelt u zich niet lekker of heeft u koorts dan kunt beter de prik uitstellen.

Wat doet het vaccin?
Het vaccin voorkomt niet dat u besmet kan raken met de Mexicaanse griep. Het middel verkleint de kans op besmetting. Indien u dan toch besmet raakt, dan zijn de gevolgen van de griep minder ernstig dan wanneer u het vaccin niet zou hebben gehad en besmet zou raken. Wanneer u besmet raakt met de Mexicaanse griep, dan krijgt u te maken met hetzelfde ziektebeeld als wanneer u de jaarlijkse griep krijgt: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest, ed. U dient dan voldoende rust te nemen en goed te eten. Binnen een week bent u weer beter. Soms kan het gebeuren dat de reactie op de griep, hetzij de Mexicaanse griep hetzij de jaarlijkse griep, ernstiger is dan normaal. Men kan bijvoorbeeld een longontsteking oplopen. De patient kan dan in het ziekenhuis belanden. Aangezien de patient op eigen krachten moet herstellen, kan dit soms een dodelijke einde hebben.
Het vaccin wordt bij twee ondernemingen ingekocht, bij GSK de Pandemrix en bij Novartis de Focetria. Beide zijn door de Europese medicijnen keuringsdienst (de EMEA) goedgekeurd. Een kanttekening, GSK is ook producent van onder meer de tandpasta’s Macleans en Aquafresh. In Nederland wordt in tegenstelling tot de meeste andere landen (de VS bijvoorbeeld) gewerkt met twee prikken. De reden hiervoor is dat bescherming bij 2 prikken veel hoger zou liggen, dan bij 1 prik.   

Vaccineren ja, vaccineren nee
Sla de kranten open of surf op het web en u zult zien dat het vol staat met anti-vaccin verhalen. Het probleem bij de Mexicaanse griep is dat er wel een nieuw middel op de markt is, het vaccin, maar dat men niet alles weet wat de Mexicaanse griep doet en kan doen en dat men ook niet weet wat het middel kan doen. De lange termijn gevolgen van het middel zijn tot nu toe onbekend.
Niettemin laten mensen zich vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Ieder heeft daarvoor zijn of haar eigen reden. Het feit dat de overheid grootschalig het onderwerp aanpakt, zal wel iets betekenen. Het vaccin is, net als met andere dingen in het leven (zoals de jaarlijkse griepprik), niet 100% risicoloos. Als de risico’s van het vaccineren zo hoog zouden zijn, dan zou Nederland geen 6 miljoen vaccins – en daarmee 6 miljoen personen – inkopen om maar het risico op de koop toe te nemen. Een ander reden is dat men gelooft in het advies van de eigen arts. Artsen raden in zijn algemeenheid aan dat personen met hart- en vaatziekten en personen met longziekten zich laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Daarnaast is het middel geanalyseerd door verschillende autoritatieve instellingen zoals de EMEA en de WHO.
Ook het tegengeluid komt van personen uit de gezondheidszorg. Er zijn personen die beweren dat het vaccin stoffen als Thiomersal en Squaleen bevat (zie onder meer: het verhaal van neuropsycholoog John Consemulder in de Spits, dinsdag 10 november 2009, p.7). Thiomersal is een andere benaming voor kwik. Een bepaalde hoeveelheid aan kwik is gevaarlijk voor het menselijk lichaam, en kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Thiomersal kan schade aan het centrale zenuwstelsel richten. De stof wordt gebruikt als conserveringsmiddel. Met andere woorden Thiomersal wordt in vaccins, in zijn algemeenheid dus niet alleen bij het vaccin tegen de Mexicaanse griep, gebruikt om schimmel en bacterie vorming te voorkomen. Squaleen wordt gebruikt om bacterien te doden. Het wordt niet alleen in vaccins maar ook in cosmetica gebruikt. De stof kan van invloed zijn op het immuunsysteem van de mens. Volgens Consemulder kan het ervoor zorgen dat men auto-immuunziekten krijgt. De producenten van de vaccins zullen wel beogen de hoeveelheiden dermate laag te houden dat het zo min mogelijk schadelijk is. Iets 100% uitsluiten kan niet, want niet ieder persoon reageert hetzelfde als de ander: een bepaalde hoeveelheid kan voor de een onschadelijk zijn, terwijl het voor de ander een bepaalde mate van schade doet veroorzaken. In de media wordt zelfs beweerd dat de overheid en de producent geheime afspraken hebben gemaakt. Waaronder afspraken over welke informatie de overheid naar buiten mag brengen en welke niet. Het probleem van het vaccin zou erin zitten dat men niet weet waaruit het vaccin is opgebouwd. Een simpel onderzoek op het internet levert de volgende gegevens op:

–          Focetria bestaat uit (in het Engels): Squalene (9.75 mg), polysorbate 80 (1.175 mg), sorbitan trioleate (1.175 mg), Sodium chloride, Potassium chloride, Potassium dihydrogen phosphate, Disodium phosphate dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Calcium chloride dihydrate, Sodium citrate, Citric acid, Water for injections.

–          Pandemrix: Polysorbate 80, 4,86 mg), Octoxynol 10, Thiomersal, Sodium chloride (NaCl), Disodium hydrogen phosphate (Na2HPO4), Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4), Potassium chloride (KCl), Magnesium chloride (MgCl2), Water for injections, Squalene (10.69 mg).

 

Zie voor meer informatie de website van de EMEA (European Medicines Agency. Daarnaast kan men op de bijsluiter van het vaccin kijken voor de juiste hoeveelheden en bestanddelen. Volgens tegenstanders is griep een normaal verschijnsel, waaraan jaarlijks mensen overlijden. Door de griep maakt men stoffen aan waardoor het immunssysteem beter werkt. Een vaccin zou het immuunsysteem alleen maar verzwakken. Een persoon die vatbaar is voor het verergeren van zijn of haar aandoening door een griep, heeft – in beginsel! – baat bij een vaccinatie omdat het vaccin de gevolgen voor deze personen zal doen verminderen.   

Of u zich moet laten vaccineren of niet, is een keuze die u zelf dient te maken. Niemand dwingt u dat te doen, de overheid niet en de artsen ook niet. De vaccinatie is dus niet verplicht. Indien u twijfelt, dan kunt u de dingen waarover u twijfelt het beste op papier zetten en een afspraak bij de huisarts maken. Zodoende kunt u het overleggen met de huisarts en zult u niet vergeten om iets te vragen, aangezien u het al op papier heeft genoteerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here