Solliciteren, een baan vinden in crisistijd

0
2006
blog placeholder

Solliciteren als banen massaal verdwijnen

De economische crisis breidt zich uit, de werkloosheid stijgt en dus ook de angst om de baan te verliezen. Slechte tijden dus om een nieuwe baan te zoeken? Dat hangt ervan af. Een baan vinden in tijden van crisis. Welke regels zijn juist nu bijzonder nuttig en moeten worden gerespecteerd? Wat zijn de voorwaarden voor succes? De beslissende antwoorden op de vraag:

Hoe solliciteer ik met succes in tijden van crisis

Hoewel het paradoxaal klinkt, kan de kans op het vinden van een nieuwe baan tijdens een crisis zelfs toenemen. Essentiële parameters veranderen immers niet, maar bepaalde factoren treden wel veel meer op de voorgrond dan anders, ook bij het zoeken naar een baan. De reden daarvoor is simpelweg gelegen in aangescherpte vereisten die in tijden van economische crisis nu eenmaal gelden. 

Concentreren op wezenlijke zaken

Als onder een vergrootglas wordt alles geconcentreerd. Wat betekent dat? Dat heel specifieke, met name in tijden van crisis gewenste vaardigheden een veel belangrijker rol op de arbeidsmarkt krijgen.

Wie kan vérkopen in deze tijden is uiteraard erg waardevol, maar ook de professional op het gebied van kostenreductie en de marketingspecialist die crisisbestendig is. Het zijn met name deze kwaliteiten die nu erg gevraagd zijn, om maar eens een aantal voorbeelden te noemen.

Kunnen dan, om de stelling om te keren, alle krachten die in tijden van crisis worden ontslagen geen wezenlijke bijdrage leveren? Natuurlijk wel, maar soms kan een ontslagaanzegging op bepaalde tekortkomingen wijzen (kán, want niks ten nadele uiteraard van de talloze werknemers die de afgelopen maanden de dupe werden van mismanagement van superieuren). Een van die tekortkomingen kan bijvoorbeeld zijn een te geringe uitstraling van je persoonlijke kwaliteiten of het nalaten van essentieel en noodzakelijk handelen. Wie in staat is om zich op die punten te verbeteren is al een heel eind op weg naar een succesvolle sollicitatie.

Wat is van cruciaal belang bij solliciteren in crisistijd

Het zou natuurlijk onzinnig zijn om van normale vuistregels voor succesvol solliciteren af te wijken. Niettemin gelden, zoals in de vorige alinea beschreven, in tijden van crisis andere accenten die prioriteit moeten hebben.

Wie solliciteert, moet zich op de eerste plaats afvragen voor welke specifieke uitdagingen en problemen zich de sector gesteld ziet waarin men solliciteert, en hoe men daar als kandidaat een waardevolle bijdrage aan denkt te leveren. Voor de oplossing van die problemen zijn immers specifieke vaardigheden en competenties vereist. Wie die kans wil aangrijpen moet uiteraard terdege bekend zijn met de eigen kwaliteiten en weten hoe die in te zetten in tijden van crisis. Een realistische zelfkennis is daarbij een eerste vereiste.

Wat is beslissend voor succes van een sollicitatie

Oké, niemand kent u beter dan uzelf. Maar wat voor u vanzelfsprekend is, ligt voor anderen misschien helemáál niet voor de hand. Als andere kandidaten soortgelijke en vergelijkbare vaardigheden bezitten, komt de cruciale vraag in beeld. En die vraag luidt: hoe precies gaat u deze vaardigheden inzetten? Het ‘hoe’, dat wil zeggen de uitvoering onderscheidt uiteindelijk de amateur van de professional.

Analyseren, ordenen, presenteren, schrijven, opstellen en verkopen kunnen alle kandidaten, maar hoe doén ze dat? U zult merken dat het er bij een sollicitatie opaankomt, juist wat dát betreft zo concreet mogelijk te zijn. Dat vereist van u dat u zich vooraf over de genoemde vaardigheden oriënteert en deze voor uzelf volstrekt helder heeft.

Volgende stap: het “hoe”, met andere woorden de manier waarop u bepaalde dingen aanpakt, dient u in korte en kernachtige boodschappen te verpakken. Het beste kunt u dergelijke kernboodschappen met geschikte voorbeelden uit uw praktijk illustreren. Zo wordt een sollicitatie in tijden van crisis misschien wel uw grootste carrièrestap, uiteraard mede dankzij een gezonde portie werklust.

In een korte succesformule uitgedrukt

Ontdek de cruciale behoeften en tekortkomingen binnen het beoogde bedrijf 
Beloof die te zullen aanpakken
“Doe het” is vervolgens de stap die uw sollicitatie afrondt.Capaciteiten en vaardigheden worden natuurlijk aanwezig verondersteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here