Seksueel misbruik in de kerk door priesters

0
873
blog placeholder

Al tientallen jaren weet de Rooms-Katholieke kerk van seksuele misstanden onder de priesters en worstelen ze met de schandalen en de rechtszaken. Het heeft deze kerk inmiddels miljoenen dollars gekost en veel leden die zich losmaakten van de kerk. Nog meer mensen hebben woedend op de kerkleiding gereageerd. De kerkleiding die onder druk belangrijke veranderingen aanbracht in de tuchtrechterlijke procedures.
Door de aanhoudende kritiek, de paniek bij de kerkelijke leiding en de groter worden aangiftes van seksueel misbruik, is het duidelijk dat het geen voorbijgaande storm is. Er is duidelijk iets gaande in deze kerk. Er is een soort tweestrijd bezig tussen mensen die op de traditionele manier bisschoppen en priesters willen beschermen en afschermen van de kritiek en een modernere beweging die pleit voor openheid en verantwoordelijkheid. De scheidslijnen zijn in de kerk zoals in de maatschappij: Neem je verantwoordelijkheid.

Het laat ook het verschil zien tussen de huidige paus Benedictus XVI en zijn voorganger Johannes Paulus II. De laatste deed weinig met de gegevens die binnenkwamen over het seksueel misbruik. Daarentegen lijkt Benedictus iets meer zijn verantwoordelijkheid te nemen en de slachtoffers te geloven en de kwestie in ieder geval serieus te nemen. 
Een nieuwe golf van onthullingen hebben er toe geleid om te controleren wat Benedictus voor acties heeft ondernomen tegen seksueel geweld in de kerk, toen hij nog geen paus was. 

Gilbert Gauthe, 1985 

In 1985 trok de rechtszaak tegen Gilbert Gauthe in Louisiana de publieke aandacht. Hij werd schuldig bevonden en veroordeeld tot 20 jaar gevangenis wegens seksueel misbruik van minstens 35 kinderen. Langzamerhand kwamen er steeds meer meldingen van seksueel misbruik door priesters. Maar het duurde nog tot 1992 voor de United States Conference of Catholic Bisshops met een aanbeveling kwam in het beleid hoe om te gaan met pedofiele en misbruikende priesters. Maar in de meeste gevallen werden de priesters daar weggehaald waar zij kinderen misbruikt hadden en kregen ze elders weer een aanstelling. De slachtoffers konden pastorale hulp krijgen als men dat wenste. Er werd zo min mogelijk publieke aandacht aan besteed.

De slachtoffers van seksueel misbruik

Achter de schermen gingen de slachtoffers echter door met acties. Er werden advocaten ingeschakeld en er volgden rechtszaken. Er werden priesters schuldig bevonden en er volgden financiële vergoedingen van enkele duizenden tot miljoenen dollars. Maar de kerk bleef priesters overplaatsen van de ene parochie naar de andere. En deed verder niets. Met als gevolg dat het daar gewoon weer verder ging met misbruiken van kinderen.

De schandalen in Boston en Ierland

In 2002 liet een rechter de priester John Geoghan vrij, terwijl duidelijk bleek dat deze man zeker 130 jongens had misbruikt in 30 jaar. De kerk wist ervan en had hem regelmatig overgeplaatst. Na zijn vrijlating kamen honderden mensen aangifte doen van aanranding en seksueel  misbruik door deze man. Ook kardinaal Bernard F. Law, kwam in de aangiftes duidelijk naar voren als een man die veel kinderen had misbruikt, terwijl de kerk ervan wist. Men drong aan op aftreden. Na bijna een jaar gaf Paus Johannes Paulus II toestemming hiervoor.
In Ierland werd duidelijk dat de kerk met de politie afspraken had gemaakt over hoe om te gaan met de priesters in Dublin de bekend stonden als seksueel misbruikers van kinderen.
Daarna volgden andere Europesche landen elkaar op in rap tempo: Nederland, Duitsland en Oostenrijk, overal kwamen mannen vertellen dat ze misbruikt waren door hun priesters, of in de internaten en op scholen.
Het protest was niet alleen het onder het kleed vegen van misdaden, maar ook het adequaat optreden van de leiders ten opzichte van de misbruikers. Onder grote druk van het publiek beloofde Benedictus dat de kerk nog dit jaar actie zou gaan ondernemen, het Vaticaan publiceerde richtlijnen op de website, dat de kerkelijke ambtenaren zich ook aan de burgelijke wet moesten houden en misdrijven van priesters moesten rapporteren aan de plaatselijke autoriteiten.
In Nederland is de commissie Deetman ingesteld en kunnen mensen die door priesters zijn misbruikt zich hier melden. Ik hoop dat dat de commissie haar werk serieus neemt en er nog gerechtigheid kan zijn voor de vele mannen (en vrouwen) die hun leven hebben moeten lijden onder de gevolgen van het misbruik.

Hoe beleeft een kind seksueel misbruik; https://www.artikeltjes.com/artikeltjes/1248/1/Hoe-beleeft-een-kind-seksueel-misbruik-en-geweld/Page1.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here