Omgaan met moeilijke kinderen

0
1214
blog placeholder

De kinderen die altijd een antwoord klaar hebben of overal op reageren en hun eigen wil of mening laten horen, komen vaak met volwassenen in conflict. Ze maken ruzie met de leerkracht of met de anderen op het schoolplein. Ze lijken fysiologisch niet in staat om hun impulsen te beheersen, zoals de andere kinderen van hun leeftijd. Voor anderen is het vaak een kwestie van sociaal zwakker zijn of weinig sociaal inzicht hebben. Ze zijn snel boos en weten nog niet hoe ze met frustraties om moeten gaan.

Boos worden is de eerste reactie van een baby op frustraties, daarna komen bijten, knijpen en slaan. Naarmate het kind ouder wordt en de taal beheerst, kan het leren om zijn gevoelens via de taal te uiten. Dit is een proces en ouders kunnen hier het kind heel goed in begeleiden.

Moeilijke kinderen in de klas

Kinderen die zich agressief uiten of steeds ruzie maken in de klas, worden vaak beloond. Het kind dat schopt en slaat, ruzie maakt of brutaal is, krijgt de meeste aandacht van de leerkracht. Het kind dat niet in de rij wil gaan staan, om op zijn beurt te wachten, maar zich er tussen wringt, heeft van de kinderen alle aandacht. Helaas wel altijd negatief. Een van de grootste problemen waar ouders en leerkrachten mee worden geconfronteerd, is dat bij het stoppen van dit gedrag, het kind precies krijgt wat hij wil. Het kind leert op die manier niet de gevolgen van zijn gedrag. Ook maakt hij geen vrienden op deze manier en zal zijn reputatie hem altijd vooruit gaan.

Bij een deel van deze kinderen lijkt dit gedrag aangeboren. Veel van deze kinderen zijn rusteloos en waren als baby al moeilijk stil te krijgen. Ze kunnen op latere leeftijd niet stilzitten en hebben moeite met zelfbeheersing. Ze zijn snel afgeleid en als ze eenmaal boos worden lijkt er geen einde aan te komen. Er lijkt geen rem op te zitten. Ze zijn erg impulsief en kunnen zich nauwelijks een paar minuten concentreren op een taak.

Omgaan met een moeilijk kind

Het is moeilijk voor ouders en zeker voor leerkrachten om te zien dat er geen opzet in het spel zit. Ook al lijkt het erop dat deze kinderen consequent de aandacht negatief naar zich toetrekken en ouders en leerkrachten in de wielen rijdt. Ook krijgen ouders vaak het gevoel dat ze het helemaal fout doen. Anders zou hun kind zich toch zo niet gedragen?
Ouders hoeven zichzelf niet schuldig te voelen, maar kunnen zich wel een aantal dingen afvragen:
Allereerst kunnen ouders zich afvragen of ze patronen zien in het gedrag van hun kind. Zijn er triggers die hun peuter/kleuter of wat ouder kind leiden naar dit gedrag. Het kan zijn dat ze dit gedrag altijd thuuis hebben of juist altijd in het openbaar, zodat je bijna niet meer weg durft met het kind. Wat is het tijdstip dat het kind het meest gefrustreerd is en dat op een agressieve manier uit. Veel van deze kinderen verliezen de controle door een op een opeenvolging van gebeurtenissen die ze zo snel niet kunnen verwerken en beheersen. Het lijkt op een auto die in een te hoge versnelling de berg afrijdt.
Door dit allemaal na te gaan, het kind goed te observeren, kunnen ouders bepalen wat de meest voorkomende en uitlokkende factoren zijn voor het kind, die leiden tot escalatie. De eenvoudigste oplossing is dan het kind uit de situatie te halen voordat hij de controle verliest. Neem het kind uit de zandbak of het klimrek en houd hem een paar minuten bij je, tot hij weer rustig is. Praten met hem over de bijna ontstane situatie is van belang, zodat hij leert wat er in hem gebeurt. Op deze manier leert hij het ook onder woorden te brengen.
Het belangrijkste is echter de positieve ervaring die hij opdoet. Hij leert dat er verschillende manieren zijn om te reageren op een moeilijke situatie.

Structuur bieden

Het is ook goed om kinderen die snel gefrustreerd en boos zijn veel structuur en duidelijkheid te bieden. De dagelijkse voorspelbaarheid geeft duidelijkheid en daardoor rust. Ze hoeven niet zo hun best te doen om alles onder controle te krijgen, want de meeste dingen staan dan vast. Daar zorg je als ouders voor. Hoe verleidelijk het soms ook is, ga deze kinderen niet slaan. Slaan doet meer kwaad dan goed. De structuur en dagelijkse routine zal al veel rust geven en het opdoen van veel positieve ervaringen zal  het kind innerlijk meer rust geven. Praten over de sitiaties en mogelijkheden bieden om er mee om te gaan is ook belangrijk. Verder mag het kind best weten dat grote mensen ook gefrustreerd raken en best eens boos reageren, maar dat ook zij hebben moeten oefenen om de dingen uit te praten. Het oefenen van praktische vaardigheden samen met de ouders of de leerkracht zal hen positief beïnvloeden.

Sociale vaardigheden

Voor de wat oudere kinderen en pubers zijn er ook nog allerlei andere mogelijkheden om hun sociale vaardigheden te oefenen. Er zijn sociale vaardigheidstrainingen waar kinderen kunnen leren om op dat gebied wat vaardiger te worden en te leren dat er verschil is tussen assertiviteit en agressie.
Ook is het nuttig om deze kinderen te helpen om naar zichzelf te leren kijken vanuit een ander perspectief. Deze kinderen en hun ouders zijn in de loop van de tijd vaak alleen maar gaan zien wat er allemaal mis ging. In plaats van wat er goed gaat. Dat maakt voor zowel ouders als kind de problemen des te frustrerender aangezien er dan geen oog meer is voor wat er goed of vooruit gaat.
Het zal ouders veel energie kosten om het vaak gefrustreerde kind te observeren, dtructuur te bieden en goed te begeleiden, maar als er positieve ervaringen zullen worden opgedaan, dan zullen zowel ouders als kind tot rust komen en ook van elkaar kunnen genieten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here