Marketing

0
1904
blog placeholder

Marketing zoals we dat tegenwoordig kennen is in zijn meest simpele vorm op te delen in drie gebieden.

Het eerste gebied is het nadenken over hoe je een product onder de aandacht wilt brengen van je klanten. Dit gebied wordt ook wel aangeduid met de marketing mix en omvat de vijf P’s:
PrijsProductPlaatsPromotiePersoneel
Een variant op deze vijf P’s zijn de vier C’s:
CommunicationCostConvenienceCustomer needs
Het tweede gebied binnen de marketing is de SWOT analyse, wat staat voor:
StrengthsWeakenessesOpportunitiesThreats
Dit gebied gaat over het analyseren van de eigen organisatie en zijn omgeving om zo de positie en mogelijkheden van de organisatie vast te stellen in relatie met zijn omgeving.

Tot slot gebruikt de marketing nog de indeling van klanten in groepen. De bekendste indeling is die in vijf groepen van E.M. Rogers:
InnovatorsEarly AdoptersEarly MajorityLate MajorityLaggards
Deze indeling wordt vooral gebruikt om de levensduur van een product te beschrijven in relatie tot de klant.
Binnen deze gebieden worden dan nog weer verdere indelingen gemaakt.

De marketing mix

Volgens veel verkopers is dit het belangrijkste punt bij de verkoop van een product. Het gaat er dan om een juiste verhouding te creëren tussen de prijs, de kwaliteit, de locatie, de reclame en andere vormen van promotie en hoe je personeel zich gedraagt. Niet voor niets praten en denken veel consumenten toch graag in de vorm van de prijs/kwaliteitsverhouding. Bij deze mix gaat het dan ook eigenlijk om vragen als:
Wat ga ik vragen voor dit product?Wat zijn de kenmerken van het product? Wat is haar kwaliteit in duurzaamheid? Hoe is haar ergonomie? Hoe groen is het?Wat is de beste locatie voor de verkoop van dit product?Welke reclame en waar ga ik reclame maken? Welke media ga ik gebruiken? Wat wil ik over mijn product vertellen?Hoe gaat mijn personeel om met de klant en het product?
Het punt met de marketing mix en de vijf p’s is dat de focus ervan sterk ligt op het product. Het gaat dus over wat kan ik als verkoper of ondernemer doen om mijn product te verkopen.

De vier C’s richt zich al veel meer op de klant. Want de vier factoren richten zich op:
Hoe je met je klant communiceert?Wat het de klant kost in geld, tijd, inspanning, voorbereiding?Hoeveel moeite de klant moet doen?Wat de klant wil?
Een variant op de vier C’s is het SIVA model:
Solution (Welke oplossing bied ik met mijn product, voor welk probleem?)Information (Welke informatie heeft de klant nodig, om mijn product te begrijpen?)Value (Welke waarde levert mijn product voor de klant in de vorm van prijs, voordeel, opoffering, beloning?)Access (Hoe makkelijk kan de klant aan het product komen?)

SWOT analyse

De SWOT analyse is een eenvoudig modelletje om je te helpen naar jezelf en je organisatie te kijken. Het gaat er daarbij om vast te stellen wat je:
Strengths (Sterke kanten)Weaknesses (Zwakke kanten)Opportunities (Kansen)Threats (Bedreigingen)
En dit alles natuurlijk in relatie tot jezelf, je organisatie of je product. Je kunt het zelfs toepassen op onderdelen van een organisatie.
Eigenlijk is de SWOT analyse niet meer dan een handvat om je te helpen bij het nadenken over jezelf of je product. Je kunt op basis van de vier punten namelijk een aantal vragen formuleren:

    Sterke kanten:

    – Waar ben ik goed in?
Productontwerp?Reclame?Financiën?Managen?Omgang met klanten?
    – Wat kan ik de klant bieden?
    – Welk voordeel heeft de klant van mijn sterke kanten?

Voor de andere drie kun je op dezelfde manier vragen formuleren om te beantwoorden. Wat deze vorm van analyse wel vraagt, is dat je eerlijk bent tegen jezelf. Je kunt natuurlijk tegen jezelf gaan zitten liegen, maar als je dan in het contact met de klant tekortschiet op de punten die volgens jou goed zijn, dan heeft dat natuurlijk wel gevolgen voor je betrouwbaarheid.
Het doel van de SWOT analyse is dan ook vooral zelf-kennis, zodat je vanuit je sterktes aan de gang gaat met de kansen en bedreigingen die je tegenkomt in je omgeving. En door je zwaktes te kennen, kun je opzoek naar ondersteuning op die punten.

De klant indeling

De indeling van klanten door E.M. Rogers in:
InnovatorsEarly AdoptersEarly MajorityLate MajorityLaggards
was vooral bedoeld om inzicht te creëren in hoe de verkoop van producten zich gedurende hun levensloop ontwikkelde. Het ging er dan vooral om vast te stellen of de omvang van de verkoop van een product toe- of afnam, zoals die verwacht mag worden op basis van de indeling. Het doel daarvan was dan weer vaststellen of de markt verzadigd was en of het alweer tijd was voor een nieuw product of een productwijziging.
Deze indeling slaat natuurlijk vooral op nieuwe producten en bedrijven die vooral in een markt zitten die drijft op productverandering.
Binnen deze klanten indeling kun je dan volgens de verkoopwereld nog een indeling maken naar redenen waarom klanten een product kopen.

De ondernemer

Voor een ondernemer is het belangrijk om gebruik te maken van deze elementen van marketing, om zich niet teveel blind te staren op zichzelf en zijn product. De klant van tegenwoordig heeft namelijk niets met een ondernemer die zichzelf en zijn product geweldig vindt. De klant kan daarvoor namelijk veel te makkelijk aan informatie komen en hoeft zich niet op de expertise van de ondernemer te richten. En de klant hoeft al helemaal geen vertrouwen meer te hebben in de ondernemer. Uiteindelijk moet het doel van de ondernemer met het toepassen van marketing dan ook niet zijn het creëren van een verkoop, maar het creëren van een imago van betrouwbaarheid. Want het is vooral de betrouwbaarheid die de klant waarneemt, die hem ertoe aanzet terug te komen voor vervolg aankopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here