Het loon en de uitbetaling.

0
1322
blog placeholder

Het loon is een belangrijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst, immers zonder loon is er geen sprake van een contract.
De wet heeft niet alleen geregeld dat er loon moet worden betaald, maar ook hoeveel dat minimaal moet zijn.
Ook bepaald de wet wat er minimaal aan vakantietoeslag moet worden uitbetaald aan iedere werknemer dus ook aan oproep en vakantiekrachten.
Werknemers in de leeftijd van 23 tot 65 jaar hebben in ieder geval recht op het minimumloon.
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op het minimum jeugdloon wat is afgeleid van het minimumloon.
De arbeidsinspectie heeft de controle op de uitvoering hiervan onder zijn hoede.
Werkgevers die onder het minimumloon betalen riskeren een fikse boete.
Een bedrijf wat onder een CAO valt moet officieel volgens de schalen van die CAO betalen. Afwijken hiervan is mogelijk, alleen ten gunste van de werknemer.

De werkgever is verplicht het loon na afloop van het betalingstijdvak te voldoen. Bij niet tijdige betaling is een verhoging verschuldigd
en kan hij tevens worden verplicht tot het betalen van de wettelijke rente.
Hoe hoog het bedrag (de boete) is wat hij extra moet betalen hangt af van het aantal dagen dat hij te laat is met de uitbetaling van het loon.

Op het loon wordt loonheffing ingehouden. Deze loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen.
De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de loonbelasting verrekend kan worden met de inkomstenbelasting.
Vaak is de inhouding op het loon al eindheffing en hoeft er niets nabetaald of terugontvangen te worden.
Tevens worden premies werknemersverzekeringen ingehouden op het loon. Aangezien de premie inhouding WW (Werkloosheidswet) voor de werknemer
 per 1 januari 2009 is afgeschaft, betreft het alleen nog de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (Zorgverzekeringswet).
Afhankelijk van het bedrijf en de bedrijfstak kunnen er nog andere inhoudingen zijn zoals de pensioenpremie, de premie ANW (Algemene Nabestaande Wet)
of een bijdrage aan de personeelsvereniging.

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Dit is een korting op de loonbelasting welke je maar bij één werkgever toe mag laten passen.
In geval van meerdere werkgevers is het verstandig de heffingskorting toe te laten passen bij het bedrijf waar je het meeste verdient.
Wanneer je denkt dat er teveel aan loonheffing wordt ingehouden (bijvoorbeeld omdat je meerdere werkgevers hebt),
vraag dit dan terug middels de opgave voor de inkomstenbelasting. Hier kun je snel genoeg zien of het inderdaad zo is en verzoeken om teruggaaf.

De werkgever is verplicht bij iedere verandering van het loon een loonstrookje te overhandigen.
Na afloop van het jaar ontvang je tevens een jaaropgaaf. Deze kun je gebruiken voor het invullen van de inkomstenbelasting.
Vaak staan op je loonstrook de totalen vermeld, waardoor je ook eventueel de loonstrook van december kunt gebruiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here