Het gevaar van asbest

0
947
blog placeholder

Hoewel heel wat mineralen op verschillende manieren nuttig zijn, zijn sommige schadelijk voor onze gezondheid. Asbest bijvoorbeeld, waarvan is aangetoond dat het heel wat ziektes veroorzaakt.

 

Personeel, buren of mensen in de buurt die in contact komen met asbestvezels in de lucht lopen het gevaar om asbestgerelateerde aandoeningen op te lopen, zoals mesothelioom, een tumor aan de long- of buikvliezen. Als asbest wordt gebroken, versneden of verpletterd komen miniscule deeltjes vrij, onzichtbaar voor het menselijk oog, en verplaatsen zich in de lucht. Deze asbestdeeltjes worden ingeademd of ingeslikt door de mensen die met het asbest werken, door mensen in de omgeving, om zelfs thuis, als de werknemer met asbestdeeltjes op zijn of haar kleding de woning binnenkomt.

 

Het is dan dat de asbestgerelateerde ziekte begint, als de invastie van asbestdeeltjes schade aanricht aan inwendige delen en organen : twee lagen van een dun membraam van cellen, de zogenaamde mesotheelcellen, die de longen, de darmen, de maag en verschillende andere belangrijke organen omhullen. Zodra de asbestdeeltjes ingeademd of ingeslikt worden, beginnen de mesotheelcellen zich te ontwikkelen, te delen en vermenigvuldigen in ongezonde onregelmatige methodes, daarbij schade toebrengend aan weefsels, cellen en organen, waarbij een kanker onstaat die bekend staat als mesothelioom. Of er onstaat asbestose, waarbij door verbindweefseling een vermindering van de longcapaciteit optreedt, wat leidt tot overbelasting van het hart.

 

Zoals u misschien al gelezen of gehoord hebt over asbestgerelateerde ziektes, komen deze het meest voor bij die mensen die beroepsmatig met asbest werken. In asbestisolatie die niet gebroken of versneden wordt en nog intact is, is er geen gevaar. Maar in de fabriek, de scheepswerf, de mijn of overal elders waar asbestvezels in de lucht terechtkomen, zijn de betrokken werknemers in gevaar voor asbestgerelateerde ziekten.

 

Ontmoedigend is het te moeten vaststellen dat ook personen die in contact komen met mensen die met asbest werken, ook gevaar lopen op mesothelioom. Ook mensen die wonen of werken in de buurt waar asbestvezels in de lucht komen lopen het risico op een asbestgerelateerde aandoening, door wat in het jargon wijkblootstelling genoemd wordt, wat we vaststellen rondom de Eternit-fabrieken in Goor in Nederland en Kapelle-op-den-Bos in België.

 

Asbest heeft tussen 1940 en 1980 miljoenen mensen opgezadeld met asbestgerelateerde ziektes zoals mesothelioom, longkanker en asbestose.

 

Hoewel er in de jaren tegen het einde van de twintigste eeuw een verbod kwam op de vervaardiging van producten met asbest en het gebruik ervan en men heel wat inspanningen gedaan heeft om tonnen van producten die asbest bevatten te verwijderen, is er nog heel wat asbest dat zich in oude fabrieken en werven bevindt, maar ook in woningen en tuinhokjes, bijvoorbeeld in rioolbuizen, golfplaten, isolatie, oude vinylvloeren. De verwijdering daarvan is aan speciale voorschriften verbonden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here