Eerwraak, vrouwenmoord

0
1080
blog placeholder

Bij de commissie voor mensenrechten van de Verenigde Naties zijn veel meldingen binnengekomen over eerwraakmoorden, die plaatsvinden in landen zoals: Bangladesh, Engeland, Equador, Egypte, Pakistan, Marokko, Italië, India, Zweden en Turkije. Landen, die het niet melden zijn Afghanistan, Irak en Iran, maar ook uit die landen komen geruchten, dat er wel degelijk vrouwen worden vermoord om de eer  van de familie. Mensenrechten activisten stellen, dat deze eerwraak moet worden gezien als slechts een onderdeel van het veel grotere probleem, geweld tegen vrouwen. In India sterven jaarlijks zo’n 5000 vrouwen, omdat ze niet kunnen voldoen aan de bruidsschat. Veel misdaden tegen vrouwen in Latijns-Amerika worden zeer soepel behandeld door de rechtbank, omdat deze passiemoorden gezien worden als uitdaging van vrouwen. Volgens de directeur van Human Rights Watch, maakt het niet uit of het nu eerwraak-, bruidsschat- of passiemoorden zijn, het blijft geweld tegen vrouwen.

In de praktijk komt het vaak op hetzelfde neer: de vrouw is geen rechtspersoon, maar het eigendom van de familie voor ze trouwt en het eigendom van de man, als ze getrouwd is. Het gaat om de regels en gewoonten van de familie en niet om recht of onrecht, in hun ogen. In de familie zijn de andere vrouwelijke familieleden dan ook vaak medeplichtig aan het geweld, wat de groepsdruk versterkt. Meestal ondersteunen de (schoon)moeders en de (schoon)zussen de aanslag op de vrouw, die in hun ogen de familie eer heeft geschaad. Het is een familie- of groepsmentaliteit.

De Koran en eerwraak

Omdat de families waar eerwraak voorkomt meestal Moslim zijn, kun je je afvragen of de Koran dit gebiedt. Niets is minder waar, de Koran geeft nergens toestemming of de opdracht voor de moord op vrouwen. Maar de mening, dat de vrouw het eigendom van de man is, is diep geworteld in de Islamitische cultuur. Ongeacht de etnische, religieuze of culturele achtergrond. De eigenaar van een bezit mag dan ook bepalen wat hij er mee doet. Als je een vrouw bezit, mag je die verkopen, uitwisselen, slaan en doden.

Wat is de familie eer?

Wat is die eer en waarom en wanneer wordt een vrouw vermoord? Wat moet ze gedaan hebben? Er zijn een aantal dingen, die echt niet kunnen: een maaltijd niet op tijd opdienen, praten met mannen, flirten, sex voor het huwelijk en overspel. Dit alles kan een reden zijn om de vrouw te vermoorden. Het vreemde is, dat je bij bijna al deze dingen een man nodig hebt. Met die man gebeurt meestal niets. In een samenleving, waar de meeste huwelijken worden gearangeerd door de familie en de vrouw voor geld wordt verhandeld kan het gevaarlijk zijn als de vrouw de wens uit om zelf een partner te kiezen of een echtscheiding aan te vragen Dit wordt veelal gezien als een daad van verzet tegen de man en tast dan ook de eer van de familie aan.
Zelfs slachtoffers van verkrachting zijn zeer kwetsbaar. Hoewel in sommige gevallen de dader wel aangegeven en bestraft wordt, kan het zijn, dat het meisje wordt vermoord vanwegen de aangetaste eer van de familie.

Bescherming van vrouwen.  

Vrouwen, die door hun familie worden beschuldigd, dat ze de familie te schande hebben gezet, krijgen zelden de gelegenheid zich te verdedigen of hun onschuld te bewijzen. In veel landen wordt de praktijk van het doden van deze vrouwen oogluikend toegestaan. Er zijn maar weinig schuilplaatsen voor deze vrouwen en bijna geen juridische bescherming.

Eerwraak-hulp in Nederland

Ook in Nederland komt het voor, dat vrouwen hulp zoeken vanwege eergerelateerd geweld. Het aantal aanmeldingen is zo hoog, dat de hulp aan slachtoffers ernstig tekort schiet. In de krant van 6 april 2010 stond, dat in 2009 ruim 200 mensen hulp hebben gevraagd bij het meldpunt Eergerelateerd Geweld. Vooral voor minderjarigen is er een groot tekort aan opvangplekken. Ongeveer 40% van de aanmeldingen zijn jongeren tussen de 17 en 20 jaar. Ook jongens melden zich hier aan, want de meeste meldingen hebben betrekking op verboden relaties en verzet tegen gedwongen huwelijken. Omdat de meeste van deze jongeren nog op school zitten, kunnen scholen een belangrijkere rol gaan spelen in deze kwesties. De meeste meldingen komen uit de Turkse en Marokkaanse hoek.

Eer?

Hoe komt het, dat men vindt, dat een vrouw de eer van de familie aantast door wat ze doet en daarom maar vermoord moet worden? Wat me nog vreemder overkomt is het idee, dat het vermoorden van je vrouw of dochter kennelijk niet de eer van de familie aantast.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here