Deontologische code voor waarzeggers

0
854
blog placeholder

Deontologische code

Een
deontologische code zijn regels waar uitoefenaars van een bepaald
beroep zich aan moeten houden. Zo heeft elk beroep zijn eigen
specifieke regels. Ook binnen de waarzeggers was er vroeger een
deontologische code. Deze regels werden vaak mondeling doorgegeven van
mentor aan leerling.  Sommige waarzeggers ontdekten deze regels zelf
met vallen en opstaan.

De regels

Regel 1: respect

Behandel
de vrager met respect. Je hebt meer kennis dan hem op dat moment, maar
dat betekent niet dat de vrager minder waard is. Lach de vrager ook
niet uit om zijn onzekerheid, maar luister. Een goede waarzegger is ook
een goede luisteraar.

Regel 2: eerlijkheid

Vertel
geen leugens: vertel enkel hetgeen je zeker weet. Doe dit ook niet om
de vrager een goed gevoel te geven. Dat werkt slechts tijdelijk. Lieg
ook niet om je motieven: als je uit eigenbelang je diensten aanbiedt,
zwijg er dan over en vertel niet dat je dit voor je medemens doet.

Regel 3: voorzichtigheid

Vertel niet meer dan nodig.  Vooral
informatie dat het leven van de vrager drastisch kan veranderen, hou je
best voor jezelf. Als het de bedoeling is dat de vrager deze weg
inslaat, zal hij dat ook doen zonder jouw ingrijpen.

Regel 4: zekerheden des levens

Zwijg
over de Dood. Het is niet de bedoeling dat mensen op voorhand weten
wanneer hun leven hier op Aarde eindigt. Deze informatie kan een
paniekreactie veroorzaken. Ook de voorspelling van de dood van
geliefden kan hun leven sterk beïnvloeden. Deze informatie kan je best
voor jezelf houden. Aangezien je deze informatie wel doorkrijgt, is het
de bedoeling dat je er iets mee doet. Gebruik deze informatie zodanig
dat het geen grote invloed heeft op het leven van de vrager.

Regel 5: goed gevoel

De vrager onzekerheid of een dreigend gevoel geven, heeft weinig zin. Geef de vrager een goed gevoel na jullie gesprek door je te focussen op het positieve. Negeer het negatieve nieuws niet, maar hecht meer belang aan het positieve.

Zeggen of zwijgen?

Tegenwoordig
heerst
er steeds meer de overtuiging dat je als waarzegger alles wat je
waarneemt moet zeggen aan de vrager, ook als dit gevolgen heeft voor de
vrager. Men is ervan overtuigd dat een waarzegger enkel dingen
waarneemt die belangrijk zijn voor de vrager en waar de vrager klaar
voor is. Dit is echter niet altijd het geval: een waarzegger neemt deze
dingen niet waar omdat ze belangrijk zijn voor de vrager maar wel omdat
ze belangrijk zijn voor de waarzegger. De informatie wordt immers
rechtstreeks aan de waarzegger getoond en niet aan de vrager.  De
waarzegger moet deze informatie niet klakkeloos doorgeven aan de
vrager, maar zelf de betekenis erachter zoeken en deze doorgeven aan de
vrager. De betekenis moet zo doorgegeven worden dat de vrager niet
teveel belast wordt.

Sommige informatie kan de vrager onzeker maken over zichzelf en zijn leven. Hij kan dan ineens beslissen om zijn leven over een andere boeg te gooien en in sommige gevallen zelfs relaties die waardevol zijn voor zijn leven verbreken. Dit is natuurlijk zijn keuze, maar de ommezwaai in zijn leven wordt veroorzaakt door een externe factor (de waarzegger) en komt niet van binnenuit en is dus ook geen bewuste keuze maar eerder een paniekreactie.

Zelfs als je kennis gebaseerd is op cold reading in plaats van echt waarzeggen, kan je beter zwijgen dan alle informatie doorgeven. Hetgeen je zegt, heeft een grote invloed: als je goed nieuws vertelt, krijgt de vrager een goed gevoel. Slecht nieuws geeft meer onzekerheid. Bepaalde informatie kan ook leiden tot de “selffulfilling prophecy”: de vrager zal zijn best doen om je voorspelling te doen uitkomen omdat hij gelooft dat hij niet anders kan en dat de toekomst vastligt. Zo kunnen veel kansen genegeerd worden of kan de persoon zich fixeren op een vals doel. Omdat je een mens bent, kan het immers ook zijn dat je je vergist.

Wat als je de code niet volgt?

In
tegenstelling tot andere beroepen zijn er geen gevolgen als je de
deontologische code niet volgt.  Ook vroeger waren er weinig gevolgen
omdat er geen controle was over hetgeen er gebeurde tussen waarzegger
en vrager. Het is ook niet zo dat een hogere macht ineens ingrijpt als
je de code negeert.

De ziel zoekt zelf zijn antwoorden om zo
zijn doel te kunnen bereiken. De keuzes die we maken in ons leven doen
we om dichter bij ons doel te komen. We zoeken als het ware onze weg in
een wildernis van keuzes. Hierbij leidt de ziel ons: ons instinct
vertelt ons wat we moeten doen.  De keuzes horen bij ons leerproces: we
zijn op Aarde om iets te leren en te ervaren. Als je er als waarzegger
voor kiest om de code te negeren of als je gelooft dat het onzin is, is
dat jouw keuze en een deel van jouw leerproces. De vragers die dan naar
jou komen, zoeken iemand die hen dan ook alle antwoorden vertelt. Dat
is hun leerproces.  Ook als jouw uitspraken tot drastische veranderingen in hun leven leiden, is dat omdat ze het toelaten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here