De betrouwbaarheid van de Bijbel

0
872
blog placeholder

Wanneer er oude geschriften worden gevonden gaan historici bepalen of deze waardevol en authentiek zijn. Hoe doen ze dat? Allereerst kijken ze of er nog meer bronnen gevonden worden met dezelfde historische gegevens. Maar ook wordt er gekeken naar informatie over de tijd, waar ook de ouder s geschriften overgaan. Klopt de informatie  over de tijd en hoe men toen handelde?
Zo is het ook gegaan met de informatie, die men over Jezus las. Zijn er meer dan een paar gegevens over Hem? Zijn er meerdere boeken met dezelfde informatie gevonden? Ja en hoewel de vier evangelieën ieder hun eigen manier van vertellen hebben en ook eigen specifieke informatie bevatten, komen ze in grote lijnen op hetzelfde neer.

Twee van de vier schrijvers zijn geschreven door de Mattheüs en Johannes, discipelen van Jezus. Beide mannen hebben drie jaar lang met Jezus meegereisd en waren getuige van alles wat Hij deed en zei. De twee andere boeken zijn geschreven door Lucas en Marcus, die op hun beurt weer medewerkers van de discipelen waren.

Elk van de vier evangelieschrijvers beschrijven zeer gedetailleerde verslagen. En net zoals je zou verwachten van meerdere biografieën over dezelfde persoon, hebben ook deze vier boeken een eigen stijl, maar de inhoud geeft dezelfde feiten weer. Naast de feitelijke gebeurtenissen beschrijven ze ook geografische, historische en culturele aspecten, die door historici en archeologen bevestigd zijn. De verhalen over Jezus worden beschreven op een nuchtere manier, zoals je van een getuige verslag mag verwachten. Wie hier aan twijfelt zou deze vier boeken voor zichzelf moeten gaan lezen. Als het echt is heeft God zich aan ons geopenbaard: Jezus werd geboren, Hij leefde en onderwees mensen, heeft mensen geïnspireerd en doet dat nog steeds als mensen de Bijbel lezen en Zijn woorden in hun leven gaan toepassen.Wat het evangelie zegt wordt werkelijkheid in levens van mensen: Johannes 3 vers 16 en Johannes 10 vers 10:

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here