Christenen in Irak

0
842
blog placeholder

De nieuwe Iraakse grondwet luidt alsvolgt, Artikel 2: De Islam is de officiële godsdienst van de staat en de fundamentele bron van de wetgeving. Er kunnen geen wetten worden aangenomen, die in tegenspraak zijn met de onbetwiste regels van de Islam. Het gevolg van deze wetgeving is, dat daarmee 700.000 Iraakse christenen, minder dan 100 overgebleven Joden en een aantal Irakezen, die geen moslim zijn, worden achtergesteld door de grondwet.

De Joodse gemeenschap in Irak

De Joodse gemeenschap is vrijwel geheel vernietigd door fundamentalisten. In de jaren ’50, na vele terreuraanslagen op de Iraakse Joodse gemeenschap, stond Irak eindelijk toe, dat de Joden hun vaderland mochten ontvluchten, door hen toestemming te geven te emigreren naar Israël. Honderdtwintigduizend Joden vluchtten voor de binnenlandse terreur en kwamen arm en berooid aan in Israël. De Irakese regering had alle activa van deze Joden bevroren en zo moesten ze zonder geld vertrekken.

De christelijke gemeenschap in Irak

Net zoals de Joden voor hen, zijn sinds 2005 Irakese christenen massaal op de vlucht geslagen. Na bomaanslagen op kerken , gijzelingen en moorden vluchtten veel christenen naar het naburige Jordanië en Syrië. In Irak zijn christenen een zeer kleine minderheid. Er is een Moslimmeerderheid van 96% en ongeveer 1,5% is christen. Deze christenen zijn weer onderverdeeld in drie groepen: katholieken, dat zijn de Chaldese christenen, protestanten, dat zijn de Assyrische christenen en enkele evangelische groepen. Onder het bewind van Saddam Hoessein vond geen actieve vervolging van christenen plaats.  Saddam had de christenen zelf hard nodig, want hij behoorde tot de Soennitische minderheid. Dan kun je iedere steun buiten de meerderheidsgroep van Sjiïetische moslims wel gebruiken.

Iraakse Christenen in Nederland

Iraakse christenen, die in Nederland wonen hebben zich verenigd in de Vereniging van Iraakse Christenen. Zij hadden zaterdag, 1 februari 2009 een eerste bijeenkomst. Zij spraken o.a. over de provinciale verkiezingen, die op die dag in Irak gehouden werden. Het doel van deze vereniging is: hulp verlenen aan vervolgde christenen in Irak en het algemeen belang van Iraakse christenen in Nederland behartigen.Verder is het doel om bruggen te bouwen met de Nederlandse samenleving en met christenen in Irak. Zij spraken hun bezorgheid uit over de gang van zaken tijdens de provinciale verkiezingen diezelfde dag en dat men gehoord had, dat in de provincie Nineveh aan christenen de toegang tot de stembus was ontzegd. 
Ook het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) was er in de persoon van Mient Jan Faber. Ook hij zag de noodzaak van het oprichten van de vereniging, want met de meerderheid in Irak mag het dan goed gaan, met de minderheid gaat het slecht. Ook het kamerlid Kathleen Ferrier van het CDA was er om de christenen moed in te spreken. Verder zal zij zo speodig mogelijk kamrvragen gaan stellen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, minister Koenders, om er voor te pleiten meer immigranten te betrekken bij de beleidsvorming.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here