Christelijke feestdagen

0
914
blog placeholder

Christelijke feestdagen zijn dagen die in ons land, dat een sterke christelijke geschiedenis kent, vaak wel bij name bekend zijn en regelmatig gepaard gaan met een dagje vrij. Maar wat gedenken we eigenlijk bij welk feest? Hier een overzicht van de christelijke feestdagen zoals wij ze kennen.

 

Kerst

Tijdens het kerstfeest wordt van oudsher de geboorte van Jezus gevierd. In het jaar nul werd Hij geboren in een stal in Bethlehem. Zoon van God, maar ook een mens, net als wij. Wij kennen een eerste en een tweede kerstdag en veel mensen zijn met kerst vrij. De kerstvakantie op scholen duurt vrijwel ieder jaar twee weken. Kerst valt altijd op 25 en 26 december en is dus niet standaard op een zondag en maandag.

 

Goede vrijdag

Goede vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag wordt de kruisdood van Jezus herdacht. Op een leeftijd van plusminus 33 jaar, werd Hij op de heuvel Golgotha, net buiten Jeruzalem aan een kruis genageld. De aanklacht luidde: oproerkraaier.

 

Pasen

Op het paasfeest wordt de opstanding van Jezus herdacht. Christenen geloven dat Jezus aan het kruis gestorven is, maar na drie dagen weer is opgestaan. Hiermee heeft Jezus bewezen sterker dan de dood te zijn en door zijn dood en opstanding heeft hij de zonden van de mensheid op zich genomen en is de weg naar God toe voor ons vrij. Het paasfeest duurt twee dagen, een zondag en een maandag. De eerste zondag na de eerste volle maan in de lente is de paaszondag. Dit houdt in dat Pasen altijd valt tussen 22 maart en 25 april.

 

Hemelvaartsdag

Na zijn opstanding uit de dood is Jezus niet eeuwig op aarde gebleven. Na veertig dagen is Hij, onder het toeziend oog van zijn vrienden, opgevaren naar de hemel om daar Zijn werk voort te zetten. Hemelvaartsdag vieren wij daarom altijd veertig dagen na het paasfeest en dus valt dit altijd op een donderdag. Op zijn vroegst op 30 april en op zijn laatst op 3 juni.

 

Pinksteren

Tijdens het pinksterfeest wordt de komst van de Heilige Geest op aarde, herdacht. Bij zijn hemelvaart beloofde Jezus dat hij Iemand naar de aarde zou sturen om de mensen te helpen God te dienen. Dit was de Heilige Geest, een onzichtbare kracht van God die mensen wil helpen het evangelie na te leven en te verspreiden. Pinksteren vieren we twee dagen, en altijd tien dagen na hemelvaartsdag (en dus 50 dagen na Pasen). Dus ergens tussen 11 mei en 14 juni.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here