Brugge, die schone

0
1158
blog placeholder

Er is geen plaats in België waar zoveel overblijfselen uit de middeleeuwen terug te vinden zijn als in Brugge.
De geschiedenis van Damme is altijd nauw verbonden geweest met die van Brugge. Samen hebben ze hun tijden van glorie gekend, waardoor ze berucht werden over de hele wereld.
Maar diezelfde gemeenschappelijke glorie verging toen het Zwin verzandde en zeeschepen de vele poorten die Brugge toen rijk was niet meer kon bereiken.

Naar alle waarschijnelijkheid is Brugge ontstaan uit een Gallo-Romeinse nederzetting ongeveer 2000 jaar geleden.
Op dat moment vond de handel via de zee hier al plaats. Op wat nu beter bekend staat als de “Burg”, was al in het begin van de 9de eeuw reeds een bolwerk van zeevaarders en kooplieden. De haven was rechtstreeks toegankelijk vanuit de zee en dat tot in het midden van de 11e eeuw.
Op dat moment was de stad al uitgegroeid tot een internationaal handelscentrum.

Langzaam maar zeker begon de verbinding met de zee dicht te slibben. Door een stormvloed in 1134 kwam er een nieuwe baai tot stand,het Zwin,die reikte tot aan Damme,het kon dan ook niet anders dan dat het de nieuwe haven van Brugge zou worden.
Sluis en Brugge bleven welvarend,helaas verzandde het Zwin met als gevolg dat zeeschepen Damme niet meer kon bereiken.
Doorheen de hele geschiedenis van de stad probeerden de burgers van Brugge continu hun verbinding met de zee te behouden.
Een laatste poging om de Westerschelde te bereiken via een kanaal (de huidige Damse Vaart) werd uitgevoerd door Napoleon Bonaparte. Door zijn nederlaag in de oorlog,werd het kanaal nooit voltooid en stopten de werkzaamheden in Sluis.
Tegenwoordig heeft de stad terug een grote zeehaven, namelijk Zeebrugge.

Tijdens de Middeleeuwen,was de regio rond Brugge  één van de meest welvarende streken van Europa,en daardoor een zeer aantrekkelijke omgeving voor buitenlandse heersers.
Het graafschap van Vlaanderen heeft hieraan haar bestaan te danken, Brugge was tevens vlaanderens hoofdstad.
Op het hoogtepunt van haar macht en rijkdom, was Vlaanderen een stuk groter dan wat het nu is.
Hoewel het ene buitenlandse macht na de andere over de regio heerste,waren de Vlaamse steden er toch in geslaagd om voor lange tijd in grote mate hun onafhankelijkheid te behouden.

Een van de meest belangrijke gebeurtenissen was de opkomst van de Vlaamse burgerij tegen de Franse bezetter in 1302.
Tijdens dit evenement werden de Franse troepen, gelegerd in het kasteel van Male, buiten werking gesteld. Op een nacht werd het Franse leger (Leliaerts) die de stad bezet hield verslagen door de Vlaamse (Klauwaerts). Tot die avond hadden de vlamingen zich verborgen in Damme.
Dit waren wat wordt genoemd de “Brugse Metten”.
In de strijd die na deze gebeurtenissen volgde (Slag der Gulden Sporen, Kortrijk 11 juli 1302) werd het leger van de Franse koning verslagen door de Vlamingen.
In de gevechten die volgden, zijn de Vlaamse steden wel niet zo succesvol  geweest.

In 1384, werd Vlaanderen bestuurd vanuit Bourgondië. Dit was het resultaat van het huwelijk tusssen Margareta van Male(dochter van Lodewijk van Male, 24e graaf van Vlaanderen) en Philips, hertog van Bourgondië.
De nieuwe machthebbers hebben dan ook geprobeerd om de stad te dienen, zo werden inspanningen gedaan om zo veel mogelijk belastingen te innen.
De hertogen hadden een groten behoefte aan geld om hun kostbare oorlogen te financieren tegen Frankrijk. De burgers van Brugge werden echter zeer gehecht aan hun onafhankelijkheid en privileges en regelmatig leidde dit tot opstanden.

In 1482 werd hertog Maximiliaan van Oostenrijk (die net weduwnaar was geworden van Maria van Bourgondië)gevangen genomen toen hij probeerde de macht van de stad te breken door meer belastingen te heffen.
Zijn medewerkers werden gemarteld op Brugge ‘Marktplein en veroordeeld tot de dood.
Het meest bekende verhaal is dat van Pieter Lanckhals, die werd in stukken gesneden  waarna zijn hoofd werd geplaatst op een spies boven de Gentpoort.
De tijd dat Bourgondië de stad bestuurde was een tijd van grote welvaart. Hun vertrek was het begin van het einde.

Na Bourgondië kwam Spanje, dat de Zuid-Nederlanden ondergebracht in hun regering.
Het was toen dat Damme een bastion werd. Dan kwam de Franse Revolutie en Napoleon Bonaparte. In die periode werd de stad geplunderd op een administratieve manier.
Het verval van de regio was te wijten aan een combinatie van verschillende factoren. Niet alleen de oorlogen met buitenlandse heersers, maar ook interne  gevechten met andere steden uit een gebied dat minder aantrekkelijk en lucratief was. De verzanding van het Zwin-estuarium maakte de handel over zee steeds moeilijker.
Epidemieën als de pest maakte veel slachtoffers, Geuzen (protestantse religieuze strijders) plunderden de stad en de handelaars neigden meer en meer naar links als gevolg.

De industriële revolutie in Engeland betekende uiteindelijk het einde van de bloeiende textielindustrie in Brugge. De industriële revolutie ging de stad voorbij,in het midden van de 19de eeuw was Brugge uitgegroeid tot de armste stad van Vlaanderen.
Na die periode,kwam het toerisme langzamerhand op gang waarna de stad weer aan een heropleving begon.
Tegenwoordig bezoeken miljoenen toeristen de stad vanwege zijn rijke culturele erfgoed en de monumenten.
Deze stad is een echte open-air museum, veel gebouwen die dateren uit de gloriedagen zijn nog intact . Dat maakt Brugge een unicum in de wereld.
De rijkdom van Brugge is te wijten aan vele factoren. Er was de handel met heel Europa (van Scandinavië en Engeland tot de steden in de Middellandse Zee).
De regio had een zeer bloeiende lakennijverheid en later ook de bekende kant van Brugge werd een zeer populair exportproduct.

De komst van buitenlandse Hanzes en vertegenwoordigers van andere steden en landen, veranderde de stad in een belangrijk financieel centrum,je zou kunnen zeggen een Wallstreet avant-la-lettre.
De welvaart bracht ook kunst in de stad. Denk na over de onbetaalbare Vlaamse Primitieven. Maar ook een groot aantal andere artefacten zijn teken van het rijke culturele leven.
Brugge heeft tal van musea, waar u kunt ‘proeven’ van dit alles.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here