Boter bij de vis

0
964
blog placeholder

BOTER BIJ DE VIS

Bedrijven vragen over
het algemeen een aanbetaling wanneer u een aankoop doet.

Echter, u moet zich wel
realiseren dat, wanneer een bedrijf failliet gaat en uw aankoop nog niet is
geleverd, u wel uw aanbetaling kwijt kunt zijn. Voor grote aankopen wordt vaak
ook nog eens een flink bedrag aan aanbetaling gevraagd en uw geld is dan weg zonder
dat u daarvoor iets heeft, tenzij een eventuele nieuwe eigenaar van het
failliete bedrijf genegen is u alsnog het product te leveren en/of u uw geld
van de aanbetaling terug te geven.

In geval van een faillissement wordt er wel een curator
aangesteld die alle zaken van een bedrijf overneemt en alle betalingen
afhandelt, maar als kleine klant komt u altijd achter in de rij van
schuldeisers terecht.

Van de overgebleven goederen en geld worden namelijk eerst de grote
bedrijven zoals de bank, de belasting, etc. betaald, alvorens u als gedupeerde
klant in aanmerking komt.

Bent u eindelijk aan de beurt, dan is er vaak al niets meer over en kunt
u fluiten naar uw geld.

Het is dus verre van verstandig – en al helemaal in deze moeilijke,
economische tijd – om een aanbetaling te doen.

Gaat het bedrijf zonder aanbetaling niet akkoord met de aankoop, dan is
het verstandig zaken te doen met een ander bedrijf dat geen aanbetaling
vereist.

 

 

BIJ
HET CBW AANGESLOTEN WINKELS

 

Weliswaar bent u bij een faillissement uw aanbetaling niet kwijt wanneer
een winkel is aangesloten bij de CBW (Centrale Branchevereniging Wonen), het is
toch altijd vervelend om in dergelijke gevallen achter uw eigen geld te moeten
aanhobbelen. U moet zich dan per brief met een claim melden bij een curator,
die vervolgens zal onderzoeken of nog tot uitlevering van de artikelen kan worden
overgaan dan wel tot restitutie van de aanbetaling. Is dat niet het geval, dan
moet u zich weer met een brief van de curator en uw aankoopbewijs melden bij de
Stichting Garantieregelingen (SGCBW). Kortom, heel vervelend allemaal en die
ellende kan u dus bespaard blijven door gewoon zaken te doen volgens het ‘boter
bij de vis’ credo, namelijk door pas bij aflevering van het door u gekochte
artikel het volledige aankoopbedrag te voldoen. U kunt dan ook altijd eerst nog
even controleren of het artikel geen schade of defecten vertoont, alvorens u
tot betaling overgaat.

 

 

EXTRA GARANTIEPAKKETTEN

 

Ook hebben veel
bedrijven er een handje van – naast de gebruikelijke garantietijd – klanten een
duur extra garantiepakket aan te praten. Maar bij een faillissement van zo’n
bedrijf kunt u geen aanspraak meer maken op het door u gekochte garantiepakket,
tenzij het bedrijf wordt overgenomen en de nieuwe eigenaar bereid is garantiepakketten
over te nemen.

Uiteraard kunt u dan
weer op zoek gaan naar de curator, maar de vraag is weer of er nog wel wat over
is om u schadeloos te stellen wanneer u eindelijk aan de beurt bent.

Mocht u zo’n extra
garantiepakket op uw aankoop toch willen afsluiten, stelt u zich van tevoren
dan ook goed op de hoogte wat zo’n pakket nu eigenlijk inhoudt.

Vaak zijn voorrijkosten
niet inbegrepen in het pakket en daar die tegenwoordig toch al aan de hoge kant
zijn, zult u bij reparatie alsnog uw portemonnee moeten trekken.

Verder moet u zich
afvragen of uw product die hoge prijs van zo’n extra garantiepakket wel waard
is na het verstrijken van de wettelijke garantietijd of dat u niet goedkoper
uit zult zijn met een nieuw product.

Heeft u geen extra
garantiepakket afgesloten en wilt u uw product bij een defect toch laten
repareren na de standaard garantietijd, vraagt u van tevoren dan offertes bij
verschillende bedrijven. Er zijn tegenwoordig bedrijven die standaardtarieven
hanteren van bv 350 euro voor de reparatie van een televisie, terwijl ze van
tevoren niet eens weten wat het defect is. Een bedrag van 350 euro voor bv. het
vervangen van een defect lampje of contactje kan dan ook erg duur betaald zijn.

 

 

RECHTEN NA VERSTRIJKEN DUUR FABRIEKSGARANTIE EN/OF BIJGEKOCHTE
EXTRA GARANTIE

 

Ook als de duur van uw
fabrieksgarantie en/of bijgekochte garantie verstreken is heeft u nog steeds
rechten als u uw product aantoonbaar normaal hebt gebruikt en het toch is
stukgegaan. In zo’n geval heeft u recht op een kosteloze reparatie dan wel op
een nieuw product. U moch er immers van uitgaan dat het product – afhankelijk van
prijs en merk en wat een eventuele reclame erover heeft gezegd – een redelijke
tijd zou meegaan.

 

 

EEN GOEDE SERVICEVERLENING

 

Verder is het een goede
zaak op internet te speuren naar reviews over bedrijven waar u uw aankoop denkt
te doen, alsmede over het product dat u op het oog heeft.

Helaas is tegenwoordig
een goede serviceverlening namelijk sporadisch geworden en over het algemeen
gaat die niet verder dan tot het moment waarop u uw aankoop volledig betaald
hebt.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here