Belastingparadijs

0
1299
blog placeholder

Niet in alle landen zijn de belastingregels hetzelfde en moet er
evenveel belasting betaald worden. Daarom is het voor particulieren en voor
bedrijven soms voordeliger om zich in dié landen te vestigen waar ze weinig of geen belasting
hoeven te betalen. Dit worden ook wel belastingparadijzen genoemd.

Dit zijn meestal landen die weinig mogelijkheden bezitten om op eigen
kracht een economie draaiende te houden. Door op het vermogen van particulieren
geen of weinig belasting te heffen vestigen mensen die een behoorlijk vermogen hebben zich graag in die landen.
Omdat deze mensen rijk zijn geven ze vaak veel geld uit, wat dan weer ten goede
komt aan het land zelf. De Verenigde Staten heeft wettelijk vastgelegd dat
onderdanen, in welk land ze ook wonen, aan de belastingregels van de Verenigde
Staten moeten voldoen.

Belastingparadijzen
heffen ook vaak weinig of geen belasting op bedrijven (bijvoorbeeld de
vennootschapsbelasting), waardoor ook bedrijven zich graag vestigen in zo’n
land. Hierdoor kan er toch sprake zijn van een bloeiende economie terwijl het
aan grondstoffen e.d. voor een goede economie ontbreekt.

Waarom is Nederland een belastingparadijs?

Ook landen die sterk afhankelijk zijn van de dienstensector, zoals
Nederland, hebben vaak gunstige voorwaarden voor bedrijven die zich willen
vestigen in dat land. Deze bedrijven maken dan namelijk vaak gebruik van de
diensten die in dat land worden aangeboden. Binnen Europa wordt steeds vaker
geprobeerd om te voorkomen dat landen belastingregels maken die naburige landen
benadelen. Zo heeft Frankrijk op Monaco (een belastingparadijs voor de zeer
rijken) druk uitgeoefend door te dreigen de watertoevoer af te sluiten als
Monaco de belastingregels, die gunstig waren voor Franse inwoners, niet zou
aanpassen. Vaak gaan gunstige belastingregels gepaard met een bankgeheim
(Zwitserland), zodat vermogens in die landen worden gestald waarover men
eigenlijk in het eigen land belasting moet betalen.

Soms maken landen van tevoren afspraken met grote bedrijven die
investeringen in hun land willen doen over de te betalen belastingen
(valuteringspraktijken). Nederland heeft enige tijd op de lijst van
belastingparadijzen gestaan omdat ze deze zogenaamde valuteringspraktijken
beoefende. Na 2001 zijn de regels hierover in Nederland aangescherpt. Ook wordt
er in Nederland geen belasting geheven op royalty’s, waardoor bijvoorbeeld de
Rolling Stones hun hoofdkantoor in Amsterdam hebben.

Bekende belastingparadijzen

In Europa staan o.a. Andorra, de
Kanaaleilanden en Luxemburg nog op de lijst van belastingparadijzen. Buiten
Europa zijn dit o.a. Hongkong, Panama en Dubai.

Met de wereldeconomie die steeds globaler wordt lijkt de bloeitijd van de belastingparadijzen echter wel
achter ons te liggen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here