Belastingparadijs de Kanaaleilanden

0
3331
blog placeholder

De kanaaleilanden behoren tot het Britse Gemenebest. De 2 belangrijkste eilanden zijn Jersey en Guernsey. De totale oppervlakte van alle eilanden bedraagt 195 km2. De bevolking van alle eilanden telt 150 000 inwoners. Door het gunstige belastingklimaat dienen Jersey en Guernsey als toevluchtsoord voor rijke mensen en als vestigingsplaats voor bedrijven. De Guernsey pound en de Jersey pound zijn de munteenheden. Beide noteren tegen pari met het Britse pond.

Trust

De trust is een figuur naar Angelsaksisch recht. Het is een vehikel zonder rechtspersoonlijkheid waarbij 3 partijen  betrokken zijn. De trust wordt opgericht door de ‘settlor’. Door middel van overdracht vertrouwt hij een vermogen toe aan de ‘trustee’ of beheerder. Die heeft de verplichting om het vermogen volgens de trustakte te houden en te beheren ten gunste van de ‘beneficiary’ of gerechtigde. De trust voert een voor ons onbekende splitsing in van het eigendomsrecht. De ‘legal owner’ of wettelijke eigenaar van het trustvermogen is de ‘trustee’. De ‘equitable owner’, diegene in wiens voordeel de trust gecreëerd wordt, is de begunstigde. Bij een ‘discretionary trust’ kan de beheerder autonome beslissingen nemen over wanneer hij welk bedrag aan wie uitkeert.

Voor- en nadelen trust

Een trust wordt in een Angelsaksische context gebruikt voor alle mogelijke doeleinden, bij ons voor successieplanning.
De oprichting bij leven of in het testament.
Begunstigden hoeven bij aanvang van de planning niet op de hoogte zijn.
Kan een manier zijn om reservataire erfgenamen te onterven.
Er bestaat een heel scala aan trusts. Voor successieplanning wordt vaak een ‘irrevocable discretionary trust’ gebruikt.
In Jersey en Guernsey rendeert het vermogen belastingvrij in de trust. Doorgaans ontsnapt de uitkering aan belasting.
Er heerst rechtsonzekerheid over de fiscale en andere gevolgen in België.
Valt buiten het huidige toepassingsgebied van de Europese spaarrichtlijn.

Goed om weten

“Wilt u gebruik maken van de voordelen van de trust, dan moet u op doordachte wijze te werk gaan.” In de eerste plaats moet u ervoor zorgen dat u met uw inkomstenbelastingen buiten het toepassingsgebied blijft van de Belgische antimisbruikbepalingen en de simulatieleer. U moet ook de nodige aandacht besteden aan de gevolgen van de constructie wat betreft de Belgische registratie- en successierechten. Zo houdt u beter rekening met het administratieve standpunt dat de uitkering aan de erfgenamen in bepaalde gevallen toch onderwerpt aan de Belgische successierechten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here