Agile en Scrum, optimaal voor software ontwerpen

0
820
blog placeholder

De Agile werkmethode heeft in de laatste jaren veel aan populariteit en interesse gewonnen bij veel organisaties. Met voorname organisaties die bezig zijn met Software ontwikkeling. Uit een onderzoek is gebleken dat 14% van de software onderneming al gebruik maken van de Agile werkmethode en 49% interesse gekregen heeft. De reden dat Agile zoveel belangstelling krijgt van verschillende organisaties en studies, is dat er een opvatting heerst dat Agile problemen oplost zoals: projectmanagement, lage productiviteit, vertragingen in schema, hoge kosten, slechte motivatie, en andere problemen. Deze problemen komen voornamelijk voor binnen de software wereld.

 

Binnen de Agile methode is de SCRUM het meest bestudeerde onderdeel. Vanwege de veronderstelling dat SCRUM de hierboven problemen oplost. SCRUM is een Agile project management methode dat gebruik maakt van empirische processen gebaseerd op flexibiliteit, productiviteit en het aanpassingsvermogen.

 

Een onderzoek is uitgevoerd om erachter te komen of de veronderstellingen van verschillende studies kloppen dat Agile en met name de SCRUM methode daadwerkelijk voor een verhoging zorgen van de productiviteit. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van twee onderzoeksvragen. Namelijk:

 

1.      Heeft het gebruik van SCRUM een verband met de verbetering in productiviteit

2.      Wat zijn de andere uitkomsten van SCRUM, die verward kunnen worden met de productiviteit

 

Uit het onderzoek zijn sterke aanwijzingen gevonden die het verband aantonen tussen SCRUM en verbetering van de productiviteit. Daarnaast zijn er ook andere uitkomsten gevonden zoals productkwaliteit, klanttevredenheid, kostenreductie en teammotivatie.

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in drie stappen. Namelijk planning, uitvoering en data-analyse.

Tijdens de planning werd het onderzoek afgebakend. De literatuur en informatie die gebruikt zou worden werd afgebakend. Ook het gewenste resultaat werd hier beschreven. Stap 2 was het uitvoeren van de planning. Nadat dit gedaan was gingen de onderzoekers alle informatie analyseren en hier gegevens van maken, ofwel stap 3.

 

Van de 271 studies die onderzocht zijn, is gebleken dat 28 relevant zijn om de twee onderzoeksvragen te beantwoorden.  Verder zijn er nog weinig onderzoeken gedaan naar de Agile methode. Dit komt omdat Agile pas in de laatste paar jaren interessant is geworden voor software ondernemingen. .

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here