Jeugdzorg onthoudt kind noodzakelijke psychische hulp

0
1141
blog placeholder

M is een meisje van 9 jaar, en al vanaf dat ze een half jaar was bij haar pleegouders. De pleegouders merkten op de leeftijd van een jaar of drie dat er iets mis was met haar. Echter de pleegouders werden afgescheept met overbezorgd en” het gaat wel over”

Ook bij de jeugdzorg werden de adviezen van het consultatiebureau gevolgd en werd er verder geen actie ondernomen tot het moment dat de huisarts van het pleeggezin zag dat het zo niet verder kon en stuurde de pleegouders door naar de kinderarts. De kinderarts schatte de situatie juist en in stuurde het pleeggezin door naar een kinderpsychiater die een reactieve hechtingsstoornis vaststelde.

Voor de pleegouders een klein beetje reden tot vreugde, niet voor de diagnose maar wel dat er nu iets gedaan zou worden om het leven van dit kind te verbeteren. M was op dat moment 4 jaar oud en zat op het gewone basisonderwijs. In principe ging dit heel goed. Een klein klasje en een juffrouw waar M dol op was, echter de jeugdzorg besliste dat ze naar het medisch kleuterdagverblijf moest. Iedere dag met de taxi heen en weer naar school, een nieuwe school, nieuwe mensen net wat een kind met een hechtingsstoornis niet nodig heeft. Echter de pleegouders hadden niets in te brengen en moesten het met lede ogen aanzien.

M had het niet naar haar zit op school en dat uitte zich in versterkt gedrag van wat de pleegouders thuis al kenden. Ze dreef zelfs op het medisch kleuterdagverblijf de juffen tot wanhoop, maar volgens de jeugdzorg was een andere school niet mogelijk.

De pleegouders hebben op dat moment een verzoek ingediend voor behandeling bij een kinderpsychiater gespecialiseerd in hechtingsstoornis. Dit verzoek werd resoluut van de hand gewezen door de jeugdzorg, ze zat op het medisch kleuterdagverblijf en dat was voldoende voor haar. Echter M raakte steeds meer in de knoop, werd steeds onhandelbaarder en voelde zichzelf niet prettig.

Na het medisch kleuterdagverblijf ging ze naar speciaal onderwijs. Ze ging hier met iets meer plezier naar toe maar ook daar spraken de leerkrachten hun zorgen uit over haar. Ze kon ontzettend passief zijn en leek af en toe niet op aarde te staan. Wederom probeerde de pleegouders te vechten om haar bij iemand te krijgen die haar kon helpen. Echter wederom werd alles van de hand gewezen en de noodzakelijke hulp werd niet ingezet.

Pleegouders zijn op eigen gelegenheid naar diverse kinderpsychiaters en kinderpsychologen geweest, allen waren ze er van overtuigd dat er heel snel hulp moest komen, echter ze konden niet beginnen zonder toestemming van de jeugdzorg en die vonden het allemaal niet nodig.

Omdat M op den duur helemaal doordraaide zijn de pleegouders in samenwerking met een inmiddels bevriende kinderpsychiater  stiekem begonnen met het toedienen van medicatie. Stiekem want zelfs dat was niet toegestaan. M bloeide zienderogen op en haar schoolresultaten gingen met enorme hoge sprongen vooruit. Natuurlijk was de school niet op de hoogte van het gebruik van de medicatie maar ze gaven op school wel aan dat er een enorme ommekeer in haar gedrag was gekomen en in haar schoolprestaties.

Op het moment dat de jeugdzorg ter ore kwam dat M medicatie kreeg waren ze in alle staten. De medicatie moest onmiddellijk stoppen en M werd in een internaat geplaatst. Er is totaal geen aandacht besteedt aan het probleem van het kind. Het kind mocht niet onderzocht worden en ondanks dat vele kinderpsychiaters, kinderpsychologen en andere hulpverlening aangaven dat dit kind hulp nodig had en wel heel snel vond de jeugdzorg het nodig om dit naast zich neer te leggen en zijn eigen koers te varen. Op dit moment is het kind niet meer bij de pleegouders maar die hebben nog wel omgangsrecht. Het krijgt geen medicatie meer en continu straf door gedrag waar ze zelf niets aan kan doen.

En de jeugdzorg?? Die heeft zijn bonus binnen want ze hebben weer een kind verplaatst, voor ieder kind wat van gezin wisselt krijgen ze extra geld dus waarom zou het goed gaan met een kind in een gezin. Zij krijgen bovenop hun salaris een bonus en ook de organisatie waar ze voor werken krijgt nog eens zoveel subsidie omdat er een kind verplaatst is.

Dit alles in het belang van het kind.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here