Het branderig imago van de Costa del Sol: tussen kwallen en bosbrand

0
2986
blog placeholder

De Costa del Sol tussen kwallen en bosbranden

De Costa del Sol is een trekpleister voor het nationale en internationale toerisme vanwege de prachtige stranden, het zonnige warme klimaat, de aanlokkelijk blauwe en lauwe zee, de pintoreske witte dorpen, de goede infrastructuur, de groene golfbanen, de luxe hotels, de grote keus aan restaurants, nachtclubs, het casino, enzovoort.

De zuidkust van Spanje is niet alleen populair bij zomergasten, maar is ook in trek als permanente vestigingsplaats bij buitenlanders die er een woning of een tweede woning hebben. In de provincie Málaga wonen in totaal zo´n 1,6 miljoen mensen. Twintig procent van de buitenlanders met permanente residentie in Spanje bevindt zich in deze provincie, waarbij Engelsen veruit in de meerderheid zijn.

Nadat de prijzen van het onroerend goed vanaf het topjaar 2007 jaarlijks gestaag daalden, naar dit jaar tussen in totaal minus 25% tot 30%, begint de belangstelling weer aan te trekken.

Kwallenplaag

De berichtgeving over de Costa del Sol is dit jaar niet overwegend positief. Was de kwaliteit van het zeewater in voorgaande jaren al zeer matig vanwege de vervuiling, dit jaar kwam er nog een kwallenplaag bij. De mooie blauwe golven die zo´n heerlijk verfrissend bad beloofden, bezorgden meer dan één lome niets vermoedende toerist een hevige schok. Men wist niet hoe snel men het water uit moest komen. Verfrissing was nog wel mogelijk met een emmertje en voorzichtigjes aan. Een flinke tegenvaller voor de toerist die het net van díe dagen moest hebben dat de kwallen het ook zo lekker vonden.

Bosbrand in Marbella, Coín, Monda, Ojén, Mijas, Alhaurín

De afgelopen week is de Costa del Sol alweer negatief in het nieuws. Dit keer geen kwallenplaag, maar een virulente bosbrand op het grondgebied van zes gemeentes van de provincie Málaga. In totaal zijn er meer dan 8000 hectare verbrand en 4000 mensen geëvacueerd. Er is een dode gevallen, er zijn vijf zwaar gewonden en er zijn vijftig huizen verbrand. Op zondag 2 september is de brand onder controle.

Men bericht dat ook deze brand waarschijnlijk geen natuurlijke oorzaak heeft. Slechts een klein percentage van de bosbranden heeft een natuurlijke oorzaak. De rest van de branden wordt veroorzaakt door nalatigheid, onvoorzichtigheid of bewust aansteken. Onder nalatigheid en onvoorzichtigheid kunnen gerekend worden het onzorgvuldig verbranden van landbouwresten, niet uitmaken van sigarettenpeuken, uit de hand gelopen barbecues en vonken die vrijkomen bij het draaien van machines. Een groot deel van de branden wordt aangestoken. Is dit altijd het werk van piromanen?

Bij deze laatste grote brand in de provincie Málaga moeten we nog horen wat de oorzaak is. De berichtgeving is overwegend gericht op wat er gebeurt nádat de brand is uitgebroken. Er zijn zoveel man actief bij het blussen, zoveel helicopters en vliegtuigjes zijn ingezet. In totaal zijn X huizen en X hectare bos verbrand. Na X tijd kon men weer terug naar dorp en huis. Dan, alsof dat alles is, horen we vaak niets meer. De schade is in kaart gebracht en omdat de oorzaak vermoedelijk ligt bij iemand met psychische problemen (piromanen en anderen die wraak willen nemen op de maatschappij), lijkt het of er verder niets gebeurt, tot de volgende brand de aandacht op eist.

De berichtgeving over grote en kleine branden verzandt snel in een opsomming van feiten en een optelsom van de schade van elke individuele brand, waarbij voorbij gegaan wordt aan de vraag waar burgers en buitenlandse ingezetenen zo graag antwoord op willen hebben. Wie heeft dit gedaan en waarom? En hiermee samenhangend: had dit echt niet voorkomen kunnen worden?

Wemelt het van de piromanen?

Zijn de brandstichters allemaal piromanen of mensen die de maatschappij willen straffen voor iets dat de buurman of hun werkgever heeft misdaan? De brand in de Sierra van Madrid van 27 tot 30 augustus waarbij tussen volgens een eerste schatting 1.200 hectaren verbrandden, telde niet minder dan zes punten waar het vuur min of meer gelijktijdig begon. Meerdere piromanen tegelijkertijd of één piromaan die met een verheerlijkte glimlach op zijn gezicht met het vlammetje in de hand van A naar B snelt?

Spanje kent andere maatschappelijke problemen waar wél de nodige aandacht aan wordt besteed. Dat zijn bijvoorbeeld het aantal verkeersslachtoffers per jaar en het geweld tegen vrouwen. De praktijk leert, dat als je maar grondig genoeg met een probleem aan de gang gaat, je uiteindelijk vooruitgang kan boeken. Er gaat een massa onderzoek en inspanning aan de oplossing van een groot probleem vooraf. Het lijkt wel of men bij grote bosbranden nog moeten beginnen met nadenken.

Totale schade bosbranden

Men zou eens kunnen beginnen met het inventariseren van ALLE schade in het nog niet afgelopen jaar 2012. Misschien loont het wel de moeite om geld opzij te zetten voor een onderzoek naar de oorzaken van bosbranden, waarna men zou kunnen beginnen het probleem structureel aan te pakken.

zoveel hectare bos (vaak van grote ecologische waarde) verbrand, schade aan flora en fauna

zoveel hectare landbouwgrond onbruikbaar

schade aan huizen, wegen, infrastructuur

doden en gewonden

kosten gemaakt voor blussen

verwachte schade door toegenomen erosie

toegenomen luchtvervuiling, watervervuiling

kosten van opnieuw aanplanten

minder toerisme

minder verkoop van huizen in het binnenland aan buitenlanders

schade aan het imago van Spanje als vakantieland en de Spaanse autoriteiten

Het moet raar lopen wil het niet de moeite lonen meer te doen aan voorkomen in plaats van alleen te gaan blussen als het zover is. Na het blussen ben je immers nog lang niet klaar. De brand is uit, maar de schade blijft bestaan. Ook de oorzaken blijven bestaan, jaar in jaar uit.

Je kunt brandstichters met hun uiteenlopende redenen niet allemaal “piromanen” noemen, net zomin als je alle conducteurs die de verkeersregels aan hun laars lappen of alle mannen die hun vrouw mishandelen, op één hoop kunt gooien en pyschisch gestoord verklaren. Hiermee wordt totaal niets opgelost. De maatschappij komt er niet verder mee. Het is ook maar de vraag of de brandstichter écht irrationeel te werk gaat. Het kan zijn dat het hem niet om de vlammen gaat, maar om het resultaat. De benaming “piromaan” leidt dan alleen de aandacht af en staat een serieuzer onderzoek in de weg.

Factoren die een rol spelen bij het beheersbaar houden van bosbranden

Er moet een veelomvattend grootschalig onderzoek komen naar de oorzaken van bosbrand en de factoren die ervoor kunnen zorgen dat branden snel uit de hand lopen en dus erg groot kunnen worden. Dat zijn bijvoorbeeld klimaatontwikkeling, weer en wind, het onderhoud van de bossen, soort vegetatie, aantal brandgangen, toegankelijkheid, ligging in ruraal of urbaan gebied.

Een groot probleem vraagt om een grote inspanning. Daarbij hoort een bijpassende investering. Ook in tijden van crisis. Men had ook niet in één jaar succes met het terugdringen van het aantal verkeersdoden. Voor het behalen van het geformuleerde doel, moet een budget beschikbaar worden gesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here