Een stamboom maken

0
2460
blog placeholder

Een
stamboom maken

Met de intrede van
het internet is het steeds eenvoudiger geworden om een familiegeschiedenis te
achterhalen en een stamboom te maken.
Alhoewel het echte
werk nog steeds in de gemeentearchieven aanvangt, zijn veel gegevens tegenwoordig
al online op het internet op te vragen.
Overheidsarchieven
zijn gratis te raadplegen gezien de openbaarheid van het gemeentebestuur, maar
in verband met ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ gelden er wel
beperkingen. 

Alvorens men begint
met het maken van een familiestamboom, is het handig om eerst eens na te gaan
of misschien iemand anders zich daarmee al bezig heeft gehouden. Dat is weer na
te gaan middels de zoekmachines van internet en/of enkele websites die zich
bezighouden met stamboomonderzoek.       
Bestaat er reeds een stamboom van een familie, dan is het – gezien het
auteursrecht dat daarop rust – niet toegestaan om zomaar die gegevens over te
nemen en te publiceren. Slechts in geval van een wetenschappelijk belang maakt
de auteurswet een uitzondering. Uiteraard mag men wel eigen onderzoek doen.

 

 

Verschillende
soorten stambomen

 

Er zijn verschillende
soorten stambomen te maken, t.w.:

Kwartierstaat:
Bevat alle
voorouders van iemand, namelijk ouders, grootouders, overgrootouders,
betovergrootouders, enz.
Kan aangevuld
worden met gegevens van echtgenoten, broers en zussen, alsmede de echtgenoten
van die broers en zussen

Stamreeks:
Bevat één bepaalde
lijn uit een kwartierstaat, t.w. de voorouders van iemand in mannelijke lijn,
gewoonlijk aangevuld met de vrouwen van deze voorouders.
Daar het erg
moeilijk is om in dat onderzoek alleen de mannelijke lijn te volgen, is het
bijna niet mogelijk om tot een goede stamreeks te komen

 

Parenteel:
Bevat een
opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of stammoeder met hun
kinderen en al hun verdere afstammelingen, uitgewerkt in zowel de mannelijke
als in de vrouwelijke lijn. Naast de gegevens als namen van de nakomelingen,
geboortedata, en huwelijksdata, worden ook de 
naam van de echtgenoot/echtgenote en diens geboortegegevens vermeld.

 

Geneaogie:
Is een overzicht,
dat alleen de takken van de mannelijke lijn van alle nazaten van een persoon of
echtpaar bevat.
Dochters en
eventuele partners worden ook vermeld, maar hun nazaten niet.

Naam-genealogie:
Bevat een
overzicht van alle nakomelingen van een bepaald persoon met dezelfde
familienaam.

 

Hoe
begin je met een stamboom?

Alvorens eenvoudig
met een stamboom te beginnen, kan men het volgende doen:

 

Oudere
familieleden raadplegen en hen vragen wat zij allemaal weten van de
familiegeschiedenis.

Op zoek gaan naar
trouwboekjes, geboorteaktes, rouwkaarten, overlijdens- en geboorteadvertenties,
trouwkaarten, kerkregisters, bidprentjes,familieberichten in kranten, oude
fotoalbums, e.d.

 

Een
papieren stamboom of online?

 

Beschikt men over
een computer, dan is het aan te bevelen om online een stamboom te maken in
plaats van een stamboom op papier. Immers digitaal is er altijd ruimte genoeg
en kunnen correcties eenvoudig worden aangebracht, terwijl een stamboom op
papier vaak helemaal opnieuw opgezet moet worden.

 

Bronnen
van genealogische gegevens.

 

De volgende
bronnen zijn o.a. te raadplegen:

 

Burgerlijke
stand

Om
de privacy van nog levende personen te beschermen gelden er wel beperkingen om
inzage te krijgen in de gegevens, t.w.: 
voor geboorteaktes 
een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor huwelijksaktes 75 jaar en overlijdensaktes 50 jaar.

 

Centraal Bureau
voor Genealogie

Is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek
(genealogie) en verwante wetenschappen en is gevestigd in Den Haag.

 

Doop-, Trouw- en Begraafboeken

 

Nationaal Archief
Bevindt zich in
Den Haag. Is het geheugen van Nederland en bevat 110 kilometer
archiefmateriaal, foto’s en kaarten van de rijksoverheid en van
maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang
zijn of zijn geweest.

 

Regionale
Archieven.

 

De
Koninklijke Bibliotheek (Centraal Bureau voor Genealogie) in Den Haag

Notariële archieven

 

Oude Rechterlijke
archieven van steden en dorpen
(voor de 16e
eeuw en nog verder).

Tot
welk rechtsgebied de woonplaats van een voorouder viel is op te sporen door het
Overzicht
Rechtsgebieden Oud Rechterlijke Archieven
  te raadplegen.
Bij elk rechtsgebied (ORA . .
. ) wordt verwezen naar een toeganganummer.
D.m.v. dat toegangsnummer
kan men via het zoekscherm op de homepage de juiste toegang vinden.
De gegevens zijn
helaas nog niet gedigitaliseerd en ook indexen ontbreken.

 

Family History Library in Salt
Lake City

Bevat de
grootste genealogische collectie ter wereld.

 

Yad Vashem te Jerusalem in Israël
Yad Vashem
is het belangrijkste Holocaust Monument en Informatiecentrum van Israël.

 

Immigratiebank
van Ellis Island in de Haven van New York en New Jersey
.
Bevat
namen van immigranten die aankwamen op Ellis Island.

 

Ancestry Immigration Collection
Het commerciële bedrijf Ancestry beschikt over een databank die de
gegevens van migranten bevat.

 

Thematis Erfgoed Portaal.
Schatkamer met historische informatie, die toegang geeft tot miljoenen objecten uit beelddatabanken,
bibliotheken, kranten en tijdschriften, archieven, akten en registers,
genealogische databases, musea en catalogi van Nederlandse erfgoedinstellingen.

 

Websites
voor gratis stamboom

Heeft men geen eigen website waarop men een stamboom kan plaatsen, dan
kan men gebruik maken van aanbieders die gratis websites ter beschikking
stellen.
Helaas worden – om de kosten te dekken – die gratis websites wel vaak
voorzien van reclames.
Kies voor een genealogieprogramma dat naast gratis ook makkelijk te
gebruiken is.

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here