De geschiedenis van de implementatie van ICT bij de overheid

0
1763
blog placeholder

ICT toepassingen bij de Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid maakt vanaf de jaren tachtig gebruik van ICT voor de interne en externe communicatie. In het begin werd ICT uitsluitend voor de interne bedrijfsvoering gebruikt. Het ICT management concentreerde zich  in de jaren tachtig vooral op het automatiseren van omvangrijke administraties in gestandaardiseerde informatiesystemen. De projectduur van deze afzonderlijk aangepakte administraties was langer dan geplant en liep uit tot in de jaren negentig. Tijdens de implementatie van de systemen traden twee soorten problemen op. Ten eerste waren de nieuwe systemen vaak niet gebruikersvriendelijk en werkten zij niet foutloos. Ten tweede heeft de invoering van de automatisering zowel formeel als informeel verzet opgeroepen, omdat door de herstructurering functies veranderden of zelfs vervielen.

Vanaf 1995 werden mogelijkheden van interne en externe communicatie toegevoegd aan de ICT- toepassingen. De interne communicatie werd vooral door de opkomst van intranetsystemen verbeterd. De communicatie met de burgers werd verbeterd door de ontwikkeling van informatieve websites. Hoewel de websites eerste reactiemogelijkheden voor der burgers boden, bleef de communicatie voornamelijk eenrichtingsverkeer en richtte zich op informatie.

Vanaf 1998 maakte de overheid een stap in richting tweerichtingsverkeer door elektronische dienstverlening aan te bieden. Verder werd ICT gebruikt voor burgerparticipatie. Vooral in deze fase was de vraag naar goed opgeleid ICT- en PHP specialisten hoog. Naast de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en systemen moest ook het personeel bijgeschoold werden. Burgers bekritiseerden vaak, dat politici te weinig rekening houden met de resultaten van de elektronische peilingen. Ondanks de problemen die door de implementatie van ICT ontstaan, ontwikkelt zich de overheid nog steeds verder op het gebied van ICT.  In de eerste jaren van deze eeuw begon een nieuwe fase met betrekking van de implementatie van ICT, namelijk de integratie van alle externe en interne toepassingen die bij een bepaalde overheidstaak behoren. Hier is sprake van een echte transformatie van  der overheidsorganisatie.