Een achtergestelde lening

0
893
blog placeholder

Een achtergestelde lening is een lening waarbij degene
die het geld uitleent in het geval van faillissement wordt achtergesteld op
andere schuldeisers. Deze soorten leningen worden dan ook bijna uitsluitend
door en aan ondernemingen verstrekt. Het bedrijf dat een achtergestelde lening
aangaat komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter de
andere schuldeisers als het laatst aan
de beurt. Mocht er onvoldoende uit de opbrengst van de boedel worden gehaald
dan is het zelfs mogelijk dat de schuld niet terug betaald wordt. Daarom loopt de leninggever een groter risico als bij
een gewone lening. Dus is de rente hoger. Een ander voordeel is dat de
ontvangen rente afgetrokken kan worden voor de belastingen. Banken en andere
investeerders gaan makkelijker over tot het geven van een lening als er ook
achtergestelde leningen zijn. Dat wil namelijk zeggen dat er blijkbaar veel
mensen c.q. Organisaties zijn die een groot vertrouwen hebben in het bedrijf.
De grootste klap bij een faillissement wordt dan hierdoor opgevangen. Ook is
het een teken van een groot vertrouwen in het bedrijf als er achtergestelde
leningen zijn. Blijkbaar heeft degene die uitleent een groot vertrouwen dat hij
zijn geld ook weer terug krijgt.

Ook bij de verkoop van een bedrijf kan een achtergestelde
lening te pas komen. Als de koper van het bedrijf niet genoeg geld bezit om de
prijs te betalen, laat de verkoper een stuk van zijn vermogen achtergesteld
achter in het bedrijf. Hiermee kan er bij de bank makkelijker een nieuw krediet
worden verkregen.

Vaak zijn de
verstrekkers van een achtergesteld krediet het overkoepelende bedrijf of een
grote bank. Zij kunnen ook veel beter het risico inschatten. De overheid verstrekt
ook weleens een achtergesteld krediet.

Achtergestelde obligaties

Een ondernemer kan ook zogenaamde achterstallige
obligaties uitgeven. Het achtergesteld
zijn slaat hierbij niet op een faillissement, want de eigenaars van een
obligatie moeten bij een faillissement vaak als een van de eerste crediteuren
terugbetaald worden. Het achtergesteld zijn heeft hier betrekking op de
volgorde waarin de rente over de obligatie wordt uitbetaald. Er bestaat dan een
rangorde in de obligaties langs dewelke de rente wordt uitbetaald.

Achtergestelde depoito’s

Er bestaan ook
achtergestelde deposito’s. Bij een deposito geeft men de bank een bedrag in
leen en ontvangt dit bedrag na de afgesproken tijd terug met rente. Mocht de
bank ondertussen failliet gaan dan zijn de achtergestelde deposito’s het laatst
aan de beurt om terug betaald te worden. Omdat hij extra risico loopt ontvangt
de eigenaar van het deposito uiteraard wel een hogere rente.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here