Conflicten rond erfenissen voorkomen? Raadpleeg een erfrechtadvocaat

0
901
erfenis

Helaas verliest iedereen vroeg of laat een dierbare. Als de bezittingen van de overleden persoon moeten worden verdeeld, kom je in aanraking met het Nederlands erfrecht. Dit is een specialistisch rechtsgebied met complexe, eigen regels. Het afwikkelen van een erfenis is geen sinecure. De complexiteit is de laatste jaren alleen maar toegenomen. In het bijzonder doordat er tegenwoordig vaker sprake is van stiefouders, stiefkinderen en halfzussen of halfbroers. Verdriet vanwege het overlijden van een dierbare wordt nog groter wanneer er geschillen of problemen zijn bij bijvoorbeeld het verdelen van de nalatenschap. Als je je laat bijstaan door een gespecialiseerde erfrechtadvocaat helpt dat bij het oplossen van conflicten en het voorkomen van escalatie.

Negatieve erfenis

Ook het vereffenen van nalatenschappen is aan de orde van de dag. Als je hiervoor verantwoordelijk bent, betekent dit dat je ervoor zorgt dat de schulden van de erfenis worden betaald. In de meeste gevallen gebeurt dit nadat de nalatenschap beneficiair is aanvaard. De nabestaanden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden als die groter zijn dan de waarde van de erfenis. Er zijn echter ook andere scenario’s mogelijk, waaronder (het vermoeden van) een negatieve erfenis. In dat geval dien je uiterst zorgvuldig te handelen. Dat is de enige manier om te voorkomen dat je eventuele schulden uit de erfenis moet voldoen met privévermogen. Bovendien dien je van een negatieve erfenis zo snel mogelijk melding te maken bij de kantonrechter. Als dat nodig is, kan die maatregelen treffen richting de eventuele schuldeisers. Doe je dit niet op tijd, dat kan het voor je privévermogen alsnog vervelende gevolgen hebben.

Advies op maat

Ongeacht de specifieke situatie is de vereffening van een nalatenschap nooit eenvoudig. De samenstelling van een erfenis kan bijvoorbeeld zo ontzettend ingewikkeld in elkaar steken, dat je er onmogelijk wijs uit kunt worden. Daarnaast bestaat de kans dat je met de andere erfgenamen geen prettige verstandhouding hebt. Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat kan als professionele vereffenaar optreden, werkt dagelijks aan deze casuïstiek en voorziet je daarom van advies op maat. Op die manier kun je op een waardige manier afscheid nemen van de dierbare overledene, zonder zorgen over juridische vraagstukken over de nalatenschap.