Boete Belastingdienst

0
942
blog placeholder

Wanneer legt de Belastingdienst een boete op?

De Belastingdienst kan in verschillende situaties een boete opleggen.

U vraagt niet om het toezenden van een aangifteformulier

U stuurt uw belastingaangifte niet of niet op tijd in

U vult uw aangifte onjuist of onvolledig in

Verzuimboete en vergrijpboete

De Belastingdienst kent twee soorten boetes: de verzuimboete en de vergrijpboete.

Verzuimboete Belastingdienst

Als u niet op tijd om toezending van een aangifte vraagt, kunt u een verzuimboete krijgen. “Niet op tijd” betekent binnen zes maanden na de datum waarop de belastingschuld is ontstaan.

Voor de erfbelasting geldt een termijn van acht maanden na het tijdstip van overlijden en voor de schenkbelasting twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.

Boete geen aangifte doen

Ook als u uw aangifte niet of niet op tijd doet, riskeert u een verzuimboete. Alleen als het niet of te laat doen van aangifte niet uw schuld is, wordt er geen boete opgelegd.

Vergrijpboete

Als u opzettelijk geen aangifte doet of opzettelijk het aangifteformulier verkeerd of onvolledig invult, krijgt u een vergrijpboete. Deze vergrijpboete kan ook worden opgelegd bij een navorderingsaanslag die toe wordt gestuurd als een eerdere aanslag te laat was verstuurd.

Hoogte boete belastingdienst

De hoogte van de verzuimboete is €2.460 als u niet op tijd vraagt om het toesturen van een aangifteformulier en €226 als u de aangifte te laat verstuurt. Deze boete kan oplopen tot €984 als u tweemaal achter elkaar verzuimt. Als u nog vaker verzuimt, loopt de boete op tot €4.920.

Boete Belastingfraude

De hoogte van vergrijpboete hangt af van de aard van de overtreding: is er sprake van opzet of grove schuld? Verder wordt de boete hoger als u eerder een vergrijpboete hebt gekregen, of lager als er sprake is van verzachtende omstandigheden.

Opzet: 50% van de belasting die u met opzet hebt verzwegen.

Grove schuld: 25% van de belasting die u met opzet hebt verzwegen

Boete box 3

Valt de vergrijpboete in box 3, dan is de boete bij opzet 150% en bij grove schuld 75%.

Bezwaar maken tegen boete belastingdienst

Als u het niet eens bent met een boete die de Belastingdienst u oplegt, kunt u bezwaar maken tegen de boete. U kunt hiervoor een informatieblad downloaden op de website van de Belastingdienst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here