Stoken met houtpellets

0
990
blog placeholder

De laatste tijd wordt het stoken met alternatieve brandstoffen steeds populairder. Een van de alternatieve brandstoffen zijn houtpellets. Dit zijn geperste korrels, die worden gemaakt van houtafval zoals zaagsel, houtspaanders en -snippers.

Gebruik van houtpellets

Houtpellets lijken een beetje op veevoeder, het zijn ronde staafjes van 1 tot 2 centimeter lang en met een doorsnede van rond de halve centimeter. Het persen van de pellets gebeurt in een matrijs, onder hoge druk en zonder toevoeging van lijm of iets dergelijks. Om houtpellets te kunnen stoken, heb je natuurlijk een speciale kachel nodig. Juist door de aandacht voor duurzame energie zijn de afgelopen tijd de experimentele kachels en verwarmings-systemen die geschikt zijn voor het stoken met houtpellets, verder ontwikkeld. Ze worden dan ook steeds efficiënter met een groter rendement. Grofweg zijn er tegenwoordig vier verschillende verwarmings-systemen voor houtpellets te koop, die uiteen lopen qua prestaties en bedieningscomfort. Allereerst de simpele pelletkachel, die je neer kunt zetten in een kamer en die dan alleen dat vertrek verwarmt. Een stap geavanceerder is de half automatische centrale verwarming met een brandstofreservoir. Daarna komt de volledig automatische centrale verwarming met een aanvoersysteem vanuit de opslagruimte. En dan is er nog een combinatieketel, een centraal verwarmingssysteem voor pellets en hele blokken hout. Als warmwatervoorziening zijn de meeste pelletverwarmings-systemen wat minder geschikt. Daardoor wordt vaak gekozen voor een combinatie van een pelletketel en een zonneboiler. De pelletketel kan dan in de zomer geheel uitgeschakeld worden.

Kies voor een goede kwaliteit

De kwaliteit van de houtpellets die je in je kachel of centrale verwarmingssysteem gooit, is erg belangrijk. Die kun je niet aflezen aan de kleur, want dit laatste zegt alleen maar iets over de gebruikte houtsoorten. Lichte pellets zijn vaak gemaakt van houtsoorten als dennenhout. Deze soorten branden snel en geven hun warmte in een relatief kortere tijd af. Donker gekleurde pellets bevatten daarentegen houtsoorten als eikenhout, die van nature langzamer en minder fel branden.

Maatgevend voor de kwaliteit van de houtpellets is het uiterlijk, dit moet glad en glanzend zijn met niet te scheuren en inkepingen. De pellets moeten ook gelijkmatig van grootte zijn en niet stoffig. Verder moeten ze naar vers gezaagd hout ruiken. Nog beter kun je de kwaliteit testen door een handje pellets in een glas water te gooien en even af te wachten. Als ze zinken zijn ze van goede kwaliteit, maar als ze blijven drijven zijn ze meestal maar matig. Ook belangrijk is dat het water niet verkleurt en dat het water nog steeds naar vers hout blijft ruiken. Verkleurt het water en ruikt het naar iets anders dan vers gezaagd hout, dan betekent dit dat er bindmiddelen of vervuiling in de pellets zit.

De voor- en de nadelen van houtpellets

Houtpellets als brandstof hebben een aantal voordelen voor het milieu, maar daarnaast ook economische voordelen. Wat het milieu betreft, een van de belangrijkste kenmerken van deze vaste brandstof is dat het wordt gemaakt van houtafval, dat op deze manier nuttig wordt hergebruikt. In verband met het toenemende gebruik worden er ook wel speciale bossen aangeplant, waarvan de bomen worden gebruikt voor de houtpellet-productie. Of het nu gaat om afvalhout of om speciaal aangeplant hout, houtpellets blijven een CO2-neutrale brandstof. Dat wil zeggen dat de bomen tijdens hun leven evenveel CO2 hebben opgenomen als ze bij de verbranding weer vrijgegeven. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen als aardgas en olie wordt er ingeval van hout dus geen extra CO2 toegevoegd aan de atmosfeer. Daarnaast zijn er minder risico’s voor milieuvervuiling tijdens transport, zoals bij lekkende tanks en leidingen. Ook het gevaar van explosies en brand is bij de opslag van houtpellets, vergeleken met die van fossiele energiedragers, veel minder. Naast voordelen voor het milieu hebben houtpellets ook economische voordelen, zoals een prijsvoordeel ten opzichte van fossiele brandstoffen. De prijs van olie en gas wordt beïnvloed door de beperkte voorraden en stijgende milieubelastingen. Daarbij is hout vernieuwbaar in de vorm van aan te planten bomen en dus permanent beschikbaar.

Houtpellets hebben zelfs nog wat voordelen vergelijken met andere natuurlijke brandstoffen, zoals bijvoorbeeld blokken hout en houtsnippers. Deze hebben vooral te maken met de opslagruimte en transport, maar ook hebben houtpellets, mits van goede kwaliteit, een lagere uitstoot van rookgassen, CO en stofdeeltjes, dan andere biobrandstoffen. De hoeveelheid as die achterblijft is lager en het rendement is beter.

Als nadelen ten opzichte van olie en gas worden genoemd dat je een opslagruimte nodig hebt, en dat je natuurlijk zelf verantwoordelijk bent voor je voorraad houtpellets. Het aanvullen van je voorraad brengt ook weer transportbewegingen met zich mee. De asla moet elke een tot twee maanden geleegd worden. De as is wel schoon en kan daarom heel goed dienen als compost voor in de tuin.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here