De 1e loonstrook van 2009: “Het ziet er goed uit onder de streep”, voor iedereen?

0
988
blog placeholder

In december 2008 stond het al overal in de kranten en wisten de kenners het volgende te melden: “iedereen gaat er in 2009 netto op vooruit”.

Immers de inhouding van de premie WW – AWF (WerkloosheidsWet – AlgemeenWerkloosheidsFonds) is per 1-1-2009 bij iedere werknemer komen te vervallen.
Ook is er een nieuw lager percentage voor de bijtelling van de auto bijgekomen.
Menig werknemer kijkt hierdoor hoopvol uit naar de eerste loonstrook van 2009!

Vandaag de dag staat er nog steeds met grote koppen in de kranten: “het ziet er goed uit onder de streep”. Echter wanneer je verder leest komen de worden ‘de meeste werknemers’ en ‘over het algemeen’ steeds vaker voor en dit klopt, want echt niet alle werknemers gaan er netto op vooruit.

Ten eerste, het voordeeltje wat betreft het lagere percentage bijtelling auto geldt voor grote groepen werknemers helemaal niet, aangezien zij geen auto van de zaak rijden.

En de werknemers die wel een auto van de zaak rijden zitten vaak nog niet aan de termijn dat ze een nieuwe auto mogen uitzoeken.

Ten tweede, de afschaffing van de ingehouden premie WW-AWF levert in de meeste gevallen alleen bij fulltime werknemers een voordeel op. Er zit namelijk een franchise op de premie. Dit is een soort vrijstelling, want over het deel van de franchise wordt geen premie geheven. Alle werknemers die in 2008 een SV-loon (loon voor de Sociale Verzekeringen, het deel waar de premies over geheven worden) hadden van minder dan € 1326,75 vielen onder deze franchise wat betekend dat de desbetreffende premie niet werd ingehouden. Veelal zijn dit parttime werknemers of werknemers die het minimumloon verdienen. Hierdoor heeft deze groep werknemers in 2009 geen voordeel. Of zoals mensen nu wellicht zeggen ‘zij hebben het voordeel reeds in 2008 gehad’. Het is maar net hoe je het bekijkt. Echter de stelling dat iedereen er in 2009 netto op vooruit gaat is niet correct.

Bijgaand volgen nog wat voorbeelden om de vergelijkingen tussen 2008 en 2009 en tussen fulltime en parttime duidelijk te maken. In beide gevallen wordt uitgegaan van iemand die ouder is dan 25 jaar en de heffingskorting laat toepassen. Verder wordt uitgegaan van een basis bruto maandsalaris zonder extra’s, zonder onkostenvergoedingen en eventuele pensioen inhoudingen.

* Fulltime werknemer in 2008

Bruto loon per maand € 2000,00
Premie WW-AWF 23,56 -/- (3,5% van € 2000 -/- franchise € 1326,75 = € 673,25)
———–
Subtotaal 1976,44
ZVW 7,2% 142,30 + (bruto werkgeversbijdrageZorgVerzekeringsWet)
————
Subtotaal 2118,74
Loonheffing 471,08 -/- (volgens de witte maandtabel 2008 van de belastingdienst)
ZVW 7,2% 142,30 -/- (netto werknemersinhouding ZorgVerzekeringsWet)

————

Netto totaal € 1505,36

* Fulltime werknemer in 2009

Bruto loon per maand € 2000,00
ZVW 6,9% 138,00 + (bruto werkgeversbijdrage ZorgVerzekeringsWet)
———–
Subtotaal 2138,00
Loonheffing 478,50 -/- (volgens de witte maandtabel 2009 van de belastingdienst)
ZVW 6,9 % 138,00 -/- (netto werknemersinhouding ZorgVerzekeringsWet)
———–
Netto totaal € 1521,50

Het verschil: in 2009 ontvangt deze werknemer € 16,14 meer netto loon ten opzichte van het loon in 2008 en gaat er dus op vooruit.

* Parttime werknemer in 2008

Stel deze werknemer werkt 40% en verdient hiermee € 800 bruto per maand.

Bruto loon per maand € 800,00
Premie WW-AWF 0,00 -/- (nihil, aangezien het loon onder de franchise van € 1326,75 blijft)
ZVW 7,2% 57,60 + (bruto werkgeversbijdrage ZorgVerzekeringsWet)
———-
Subtotaal 857,60
Loonheffing 76,00 -/- (volgens witte maandtabel 2008 van de belastingdienst)
ZVW 7,2% 57,60 -/- (netto werknemersinhouding ZorgVerzekeringsWet)
————
Netto totaal € 724,00

* Parttime werknemer in 2009

Bruto loon per maand € 800,00
ZVW 6,9% 55,20 + (bruto werkgeversbijdrage ZorgVerzekeringsWet)
———–
Subtotaal 855,20
Loonheffing 83,41 -/- (volgens witte maandtabel 2009 van de belastingdienst)
ZVW 6,9% 55,20 -/- (netto werknemersinhouding ZorgVerzekeringsWet)
———–
Netto totaal € 716,59

Het verschil: in 2009 ontvangt deze werknemer € 7,41 minder netto loon ten opzichte van het loon in 2008 en gaat er dus op achteruit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here