Kilometerheffing is niet de oplossing voor het probleem

0
721
blog placeholder

Laten we eens terugblikken naar de maatregelen van afgelopen jaren en andere invloeden op files.

Accijnzen; we hebben natuurlijk al een vorm van kilometerheffing, te weten de brandstofaccijnzen plus de BTW over die accijnzen. Het mooie van accijnsheffing is dat deze kilometerheffing veel rechtvaardiger is voor iedereen. Stilstaan in de file kost namelijk brandstof, ook al rijdt je geen kilometer. De file-rijders worden hierdoor meer belast dan mensen die niet in de file staan. Een vaste heffing per kilometer biedt dit voordeel niet. Of je nu een half uur doet over een stuk van 10 kilometer of een uur, de heffing blijft gelijk.
Accijnzen bieden tevens voordeel aan bezitters van zuinige auto’s, en aan mensen die proberen zuinig te rijden. Tegelijk een mooie milieumaatregel dus.

Armoedeval; Als iemand gaat werken vervallen er een hoop voordelen waar hij als uitkeringstrekker van kon genieten. Hierdoor is het voor veel mensen niet lonend om te gaan werken. Door de kilometerheffing zal dit probleem in veel gevallen erger worden. Als een werkloze een baan kan krijgen in een andere stad dan worden de reiskosten voor hem hoger door de kilometerheffing. Het gevolg zal zijn dat hij maar bedankt voor de eer, en thuis op de bank blijft zitten op zoek naar een baan die dichter bij huis ligt.

Werknemers die nu dicht bij huis werken, maar een flinke positieverbetering kunnen realiseren door een baan te accepteren bij een bedrijf dat verder weg gevestigd is zullen ook wel 2 keer nadenken. De kosten/baten verhouding verschuift doordat de reiskosten hoger worden. Dit zal op termijn extra werkloosheid opleveren.

Werkgevers; Veel personeel zal de kilometerheffing opvoeren op de maandelijkse onkostendeclaratie. Het gevolg is dat de kosten voor de werkgever stijgen. Dit kan hij oplossen door minder personeel aan te nemen, door zijn prijzen te verhogen of een speciaal personeelsbeleid te gaan houden en kandidaten te selecteren die dichterbij wonen (helaas moet hij dan vaak consessies doen in de competenties). Deze oplossingen zijn slecht voor de economie. Dat een verslechterende economie zorgt voor minder files betekent wel dat het kilometerheffingsplan via een omweg alsnog resultaat kan boeken, maar of dat nu iets is om trots op te zijn?

Bureaucratie; Eén van de belangrijke thema’s in de afgelopen verkiezingsstrijd was het terugdringen van de bureaucratie. Deregulering, in Haagsch jargon. Een kilometerheffing staat hier haa(g/k)s op. Om van ieder voertuig kilometerstanden bij te houden geeft een gigantische hoeveelheid administratief werk. Nu kan dat natuurlijk allemaal met slimme technieken worden opgelost. Bijvoorbeel track and trace van voertuigen.
Maar het nadeel van techniek is dat het al dan niet moedwillig gesaboteerd kan worden. Dit dient allemaal administratief verwerkt en gecontroleerd te worden. De techniek zal betaald moeten worden, de ambtenaren die de werking van het systeem in de gaten houden dienen salaris te ontvangen, en zo worden er miljarden weggegooid aan technieken en oplossingen die nergens toe dienen, en zonder resultaat zullen blijven.

Privacy en moraal; Als laatste punt is er nog de moraal. Dat automobilisten betalen voor het onderhoud en eventuele uitbreidingen van het wegennet lijkt niet meer dan logisch. Maar het huidige wegennet is door de automobilisten als talloze keren betaald. In hoeverre is de overheid gerechtigd om iets dat al betaald is nogmaals in rekening te brengen?

Daarnaast dient van iedere automobilist exact bijgehouden te worden waar en wanneer hij rijdt, dit is uiteraard een goudmijn voor justitie. Hoe zit het met privacy? George Orwell had het niet mooier kunnen bedenken.

Conclusie
De kilometerheffing heeft zo weinig voor- en zoveel nadelen dat het een wonder is dat men er überhaupt nog steeds serieus over praat. (al meer dan 10 jaar) Het plan zal de files niet korter maken, de verkeersveiligheid zal verslechteren, de economie wordt aangetast en de werkloosheid n stijgen. Niet één burger zal er echt op vooruit gaan, het zijn slechte politici die zich met deze plannen kunnen wentelen in hun toegenomen macht over de burger. Iedere volksvertegenwoordiger die die titel eer wil aandoen dient zich dan ook met hand en tand te verzetten tegen dit plan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here