Hamas Gaza en Israël

0
731
blog placeholder

Wat is de achtergrond van deze oorlog?

In haar Handvest zegt de Hamas zeer duidelijk, dat haar doel is de vernietiging van de staat Israël. Met een beroep op de Islamitische theologie worden de Islamieten tot de oorlog, tot deze strijd, opgeroepen. In feite is het een oorlog (Jihad) tussen de God van de Islam en de God van Israël.

De God van Israël

Wat heeft de God van Israël aan Abram – de stamvader van het volk Israël – beloofd? Genesis 12 vers 3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vloeken, die u vloeken. Het is een belofte van de God van Israël aan Abram, die belofte geldt ook voor het volk, dat uit Abram, Isaäk en Jacob is voortgekomen.

De vloek in de geschiedenis

Op 20 januari 1942 is er de conferentie van Wannsee – bij Berlijn – gehouden. In de villa Am Grossen Wannsee waren een aantal Duitse kopstukken bijeen om, op grond van een bevel van Hitler, richtlijnen te bepalen. die moesten leiden tot de oplossing van het Joodse vraagstuk. Dat wil zeggen: tot de volkomen vernietiging van het Joodse volk. Het besluit is uitgevoerd en er werden in totaal 6.000.000 Joden vermoord. Door het besluit van Wannsee en de uitvoering daarvan riepen zij de vloek van de God van Israël over zichzelf en hun eigen volk uit. Na het rampzalige besluit van Wannsee nam de vernieitging  van het Duitse Rijk steeds grotere vormen aan. Duizenden burgers, grotendeels vrouwen en kinderen, werden gedood. Het land en de steden lagen, toen de oorlog eenmaal voorbij was, voor het grootste gedeelte volkomen in puin.
Ik zal vloeken, die u vloekt.

Zal de geschiedenis zich herhalen?

De opstelling van Hamas benadert beangstigend dicht de Wannsee opstelling. Ik vrees voor de gevolgen van het Palestijnse volk wanneer de Hamas haar doelstelling, de vernietiging van de Joodse staat met haar inwoners, koste wat het kost – en het zal veel kosten -, wil blijven uitvoeren. Ik heb medelijden met de vele vrouwen en kinderen die dan gedood zullen worden. Wat was er over van de Duitse steden na de oorlog en wat zal er over zijn van de steden in Gaza?
Ik hoop, dat ze niet blijven vechten tegen de God van Israël en Zijn volk om zo Zijn vloek over zich uit te roepen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here