Goeie discussiestoppers

0
1808
blog placeholder

Als je opzoek bent naar drogredenen waarmee je een discussie kunt stoppen, dan hoef je niet verder te zoeken. Ik zal er hier een paar opsommen.

Je hebt zeker geen kinderen?

Dit is een geweldige stopper. Je hebt het onderwerp van de discussie volkomen gewijzigd. Het gaat niet meer over waarom je niet met je auto met vijftig door de stad mag rijden. Maar over het feit of je wel of geen kinderen hebt. Schijnbaar kunnen mensen zonder kinderen niet redeneren of hebben ze de verkeerde motivatie. Het zou ook zo maar kunnen dat mensen zonder kinderen geen enkel gevoel hebben bij wat goed is voor andere mensen en vooral kinderen.

Misschien is het een idee om Nederland in tweeën te delen. Bijvoorbeeld boven en onder de rivieren. De mensen zonder kinderen mogen dan onder de rivieren wonen en de mensen met kinderen boven de rivieren. Dat betekent dat we elkaar nooit meer hoeven aan te spreken en met elkaar te praten. Het betekent natuurlijk ook, dat de mensen zonder kinderen, dat zijn dus ook alle kinderen van 18 jaar en ouder, naar onder de rivieren moeten verhuizen en weer terug moeten verhuizen als ze kinderen krijgen. Verder moet iedereen van boven de rivieren die zijn kinderen verliest, bijvoorbeeld door een rechterlijke beslissing over voogdijschap of een ongeluk of een scheiding, moet verhuizen naar onder de rivieren. Het belangrijkste voordeel is natuurlijk wel dat de mensen onder de rivieren niet meer hoeven mee te betalen aan allerlei voordeeltjes van mensen met kinderen. Want als het hebben van kinderen zo’n belangrijk onderscheid maakt in hoe iemand is, dan moet je er als kinderbezitter natuurlijk ook geen gebruik van willen maken als iemand geen kinderen heeft. Je moet tenslotte wel consequent zijn, dat moet je bij de opvoeding van je kinderen ook.

Kom maar terug als je weet waar je over praat.

Ook zo’n discussiestopper die direct duidelijk maakt dat het onderwerp van discussie niet belangrijk is. Wat vooral belangrijk schijnt te zijn is weten wat je te zeggen hebt en dat de ander dat kan zien als een deel van de waarheid. Deze stopper wordt vaak gebruikt tegenover jongeren, die nog niet erg lang werken of die met creatieve opmerkingen komen over een onderwerp.

Maar wie beslist wanneer je weet waar je over praat? Is dat degene die de uitspraak doet? Waarom maakt die persoon dan niet meteen duidelijk wat hij dan de waarheid over het onderwerp vindt en wanneer hij vindt dat iemand weet waar hij over praat?

Zo doen wij dat hier niet.

Deze stopper wordt vaak gebruikt als iemand voorstelt om een andere manier van werken te gebruiken of het echt op een andere manier doet. Helaas wordt er nooit bij gezegd waarom er niet op die manier wordt gewerkt. Net zo als er vaak niet wordt uitgelegd waarom er op een bepaalde manier wordt gewerkt. En je moet ook eigenlijk niet het lef hebben om te vragen waarom het dan niet op de andere manier kan. Want dan krijg je een andere stopper te horen.

Dat hebben we al uitgeprobeerd en toen werkte het niet.

Dit is een stopper die vaak gebruikt wordt door mensen die teleurgesteld zijn over het verleden. Of als antwoord op de vraag: Waarom doen we het niet op een andere manier? Maar er wordt zelden uitgelegd wat er dan precies is geprobeerd en wat er dan niet werkte. Je hoeft ook vaak geen antwoord te verwachten op de vraag wat er niet werkte. En als er wel een antwoord is, dan is er vaak geen antwoord op hoe het er dan uitzag die andere poging.

Deze stopper gaat natuurlijk wel mank, omdat niet duidelijk wordt wat de oorzaak is waarom het fout ging. Vaak zit het probleem met het mislukken van een andere werkwijze niet in de andere werkwijze maar in de voorbereiding er op of de begeleiding.

Snap je zelf wel wat je zegt?

Een volkomen onzinnige stopper natuurlijk, omdat het niet gaat over begrijpen maar over een verplichting. In zekere zin is deze stopper een projectie van de persoon die hem gebruikt. Maar in plaats van uitleg te vragen, stelt de gebruiker dat de ander die het niet goed uitlegt het niet snapt als hij onduidelijk is. Terwijl we allemaal weten dat snappen en kunnen uitleggen vaak twee volkomen verschillende zaken zijn. Zo zijn er massas mensen die iets heel goed kunnen uitleggen zonder het te snappen. Tenminste als je onder snappen verstaat het ook kunnen toepassen.

Daar ben je te jong voor.

Van deze stopper maken vooral volwassenen en ouderen gebruik. Het is vaak bedoeld als een middel om niet te hoeven uitleggen. Vaak vanuit het idee dat wat uitgelegd moet worden te complex is om in eenvoudige taal uit te leggen. Of omdat de persoon die deze stopper gebruikt eigenlijk zelf niet goed weet hoe het zit. Helaas is men dan vaak niet geïnteresseerd in het proberen uit te leggen en er zelf meer begrip voor te krijgen.

Je zou op deze stopper kunnen reageren met: Je snapt het zelf zeker ook niet?

Zo hebben we dat altijd al gedaan.

Eén van de betere, maar meer zinloze stoppers. Want er wordt niet duidelijk gemaakt waarom het beter zou zijn om het op die bepaalde manier te doen. Daarom is het ook een stopper natuurlijk. De gebruiker zou anders wel iets anders zeggen, bijvoorbeeld: “Wij doen het hier altijd op deze manier.” Daar kun je tenminste nog de vraag aankoppelen: “Waarom doen jullie het op die manier?” of “Waarom hebben jullie voor deze manier gekozen?”

Dat snap jij toch niet, want …
daar ben je te jong voor.
als je het zelf niet hebt meegemaakt, dan weet je niet wat het is.

daar moet je voor gestudeerd hebben.

Tja, op zulke stoppers kun je ook niet echt een antwoord formuleren. Maar ze zijn natuurlijk alle drie onzinnig. Ze zijn natuurlijk ook alle drie bedoeld om niet uit te hoeven leggen wat je niet snapt.

Maar als mensen niet willen discussiëren, waarom zeggen ze dat dan niet gewoon? Waarschijnlijk omdat je toch niet snapt waarom ze niet willen discussiëren. Of omdat ze het altijd al zo gedaan hebben. Of omdat je te jong bent. Of omdat je geen kinderen hebt. Of omdat het zo niet werkt. Of omdat je het meegemaakt moet hebben om het te begrijpen. Maar de belangrijkste reden is waarschijnlijk, omdat ze het niet belangrijk vinden om het uit te leggen. En anders omdat ze bang zijn dat je er achter moet komen dat ze eigenlijk zelf niet snappen waar ze het over hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here