Ongevallenverzekering

0
882
blog placeholder

De ongevallenverzekering keert uit aan de
verzekerde (of nabestaande), als de verzekerde een ongeluk overkomt en hij moet
worden opgenomen in het ziekenhuis, of als hij hulpbehoevend zal blijven, of
als hij komt te sterven.
Dit is een zogenaamde sommenverzekering, omdat
de verzekering het afgesproken bedrag uitkeert, los van de geleden schade.

Polisvoorwaarden ongevallenverzekering

De verzekeringsmaatschappijen hebben
gezamenlijk een duidelijke omschrijving gemaakt van het begrip ongeluk.
Deze omschrijving laat wel een
aantal mogelijkheden open, waarbij er geen sprake is van een kracht die van
buiten komt maar waarbij je wel kunt spreken van een ongeluk. Vandaar dat deze mogelijkheden extra benoemd
worden in de polis. Denk hierbij aan verdrinken of bevriezen.

Binnen een ongevallenverzekering zijn er een aantal
variaties mogelijk waar de verzekerde voor kan kiezen. Zo is het mogelijk om
als de verzekerde komt te sterven een bedrag aan het gezin dat achterblijft te
geven. Ook kan er voor worden gekozen om een bedrag te ontvangen als men
hulpbehoevend blijft, als men tijdelijk niet kan werken, of voor elke dag dat
men in een hospitaal is opgenomen.

Wet WIA

Al tientallen jaren bestaat er in Nederland een
Collectieve verzekering, voor het geval men tijdelijk of geheel niet meer kan
werken als gevolg van een ongeluk, of door ziekte. Deze wet heette de WAO, maar
is een aantal jaren geleden vervangen door de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
Een probleem is altijd geweest dat zij die niet in loondienst
waren, maar zelfstandig als ondernemer werkten, niet verzekerd waren en zijn in
dit soort gevallen. Een faillisement ligt dan snel om de hoek.
Daarom gebruikten veel zelfstandigen een
ongevallenverzekering om zich voor dit risico te behoeden. Later konden ook zij
vrijwillig gebruik maken van de WAO, hoewel hier altijd een behoorlijk
prijskaartje aan hing. Dit is voor veel mensen een bezwaar gebleken om zich als
zelfstandige te vestigen. In de Politiek ontstaat er langzaam maar zeker een
meerderheid om ook voor deze groep een collectieve verzekering op te starten.

Een chauffeur van een wagen en degenen die bij
hem als passagiers meegaan, zijn niet vanzelfsprekend verzekerd. In de
autoverzekering worden zij zelfs uitgesloten. Ook hier kan een ongevallenverzekering
soelaas bieden. Hier wordt de verzekering dan vaak een inzittendeverzekering
genoemd, maar in feite betreft het hier ook een ongevallenverzekering.

Ongevallenverzekering en reisverzekering

Vaak wordt ook een ongevallenverzekering voor
tijdelijk afgesloten als men op reis gaat, dit heet dan een reisverzekering en
bevat behalve een verzekering tegen ongevallen ook een verzekering tegen
diefstal e.d.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here